De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Stilte
 
De kaars wordt aangestoken
 
Lied 598: “Als alles duister is” (via YouTube)
 
      Als alles duister is,
     ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
     vuur dat nooit meer dooft.
 
Gebed: Psalm 13 (uit de NBV)
 
WE VIEREN DE OPSTANDING IN VERHALEN EN LIEDEREN
 
Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 (uit de NBV)
 
Lied 601 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (NLB) (via www.liedboekcompendium.nl)
 
Schriftlezing: Marcus 16: 1 - 8 (uit de NBV)
 
Lied 624: “Christus, onze Heer, verrees” (via YouTube)
 
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1 - 4 (uit de NBV)
 
Korte meditatie
 
Lied: Sela - "Juicht / Hij is verheerlijkt" (via YouTube)
 
Gebeden: dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Zegen
 

 
Mededelingen
Uitzendingen vieringen Stille week en Pasen:
Via Kerkradio en Kerk-TV (YouTube),
 
Stille Zaterdag 11 april 2020 om 18.45 uur
1e Paasdag 12 april 2020 om 9.15 uur