De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de “korte dienst” op zondag 26 april 2020 om 10.30 uur

 

Woord van welkom en bemoediging

 

Zingen: Psalm 62: 1, 4, 5, 6 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” (via www.liedboekcompendium.nl)

 

Gebed

 

Schriftlezing: Johannes 21: 1 - 14 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 642 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft” (NLB) (via www.liedboekcompendium.nl)

 

Korte meditatie

 

Zingen: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB) (via YouTube)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Zegen

 

Zingen: Lied 708 “Wilhelmus van Nassouwe” (NLB) (via YouTube)

 

De volgende dienst wordt op zondag 10 mei 2020 om 10.30 uur uitgezonden.


 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: mevr. R. Borren en naar de fam. J. Regter. 

 

Collecte Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom voor Diaconie en Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL24 RABO 03734 109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. wijkgemeente De Hofstad of gebruik de QR-code op de website (De QR-code kunt u ook terugvinden in de Extra Info van het Paasnummer van De Hofstedeling). De diaconie verdeelt uw giften dan over de drie collecte-bestemmingen.

De collectebestemmingen voor zondag 26 april zijn:

Christelijk Noodfonds:  Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn helpt mensen die in schrijnende situaties leven. Zij kunnen bij de diaconie een beroep doen op financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen voor hun woning van de goederen bank van de diaconie.

Kerk en eredienst Wijkkas  Ook in deze tijd van crisis gaan de vaste lasten van de gemeente De Hofstad gewoon door, dus ook deze collecte van harte bij u aanbevolen.

Wijkkas  Ook in deze tijd van crisis gaan de vaste lasten van de gemeente De Hofstad gewoon door, dus ook deze collecte van harte bij u aanbevolen.