De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 10 mei 2020 om 10.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
 
De nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht
 
Woord van welkom
 
Aanvanslied: Psalm 98: 1 en 4 “Zing een nieuw lied voor God de Here”
                                                              (via www.liedboekcompendium.nl)
Stil gebed
 
Bemoediging en Groet
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Exodus 20: 1 - 17 (uit de NBV)
 
Lied 103c: 1, 3, 5 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)
                                                         (via www.liedboekcompendium.nl)

Schriftlezing: Johannes 14: 23 - 29 (uit de NBV)
 
Last Post, gespeeld door Riek Heusinkveld
 
Meditatie
 
Lied: Opwekking 123 “Groot is uw trouw, o Heer” gezongen door Kees Kraayenoord
(via YouTube)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Afkondiging van de collecten
 
Lied: “We ‘ll Meet Again” van Vera Lynn (via YouTube)
 
Zegen
 
Lied 708 “Wilhelmus van Nassouwe” (NLB) (via YouTube)  
 
 

 
Aandacht voor de actie “Vakantiegeld Samen Delen”
             Muziek van het Koper kwartet “Koper4” speelt “Locus Iste”
 
De bloemen gaan met een groet namens de gemeente naar:
de familie G. Koomen en naar mevrouw J. de Poel.