De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
LET OP: de radiouitzending begint om 9.30u en KerkTV om 10.30u !!
 
Vanaf 14 juni 2020 beginnen alle uitzendingen weer om 9.30u. 
 
 
Liturgie voor de dienst op zondag 7 juni 2020 in De Hofstad
 
Voorganger: ds. Albert Roodenburg
 
Woord van welkom
 
Aanvangslied: Psalm 8 “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven”
                                                                     (via www.liedboekcompendium.nl)
Stil gebed
 
Bemoediging en Groet
 
Gebed
 
Schriftlezing: Exodus 34: 4 - 9 (uit de NBV)
 
Lied: Psalm 103 (Nederland Zingt: medley Psalm 103) (via YouTube
 
Schriftlezing: Mattheüs 28: 16 - 20 (uit de NBV)
 
Lied 913 “Wat de toekomst brengen moge” (NLB) (via YouTube)
 
Overdenking
 
Lied: Opwekking 347 “Ik geloof in God de Vader” (via YouTube)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Afkondiging van de collecten
 
Slotlied: Psalm 150: 1 en 2 “Loof God, loof Hem overal” (via YouTube)
 
Zegen
 

 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
dhr. H. Borst en naar en mevr. J. Hofman