De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 19 juli 2020 om 9.30 uur in De Hofstad

Thema: Koninkrijk van de hemel groeit als een mosterdzaad.
Het leven in en buiten jezelf krijgt betekenis vanuit het christelijk geloof.

Voorganger: ds Martin de Jong Organist: Marc Woning

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied: lied 62: 1, 4 en 5 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ (via liedboekcompendium)

Bemoediging (Mat 13: 31, 32)
Het KH zal in en onder u groeien als een mosterdzaad. Het kleine zaad, zal uitgroeien tot de grootste plant. Het zal een struik worden, waar de vogels van de hemel zich nestelen in de takken

Wij bidden om Gods ontferming over de nood in de wereld

We luisteren naar Taize lied 62b ‘Mon ame se repose’ (via liedboekcompendium)

Ede Staal zingt “Mien bestoan -credo’ (via YouTube)

Wij lezen Exodus 4: 18 - 31

We luisteren naar lied 168: 1, 2 en 4 ‘When Israel was in Egypt’s land’ (via YouTube

Wij lezen Mattheus 13: 31, 32

Wij luisteren naar lied 978: 1, 2, 3 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der Heren’ (via liedboekcompendium)

Verkondiging

Wij luisteren naar meditatieve muziek van Ede Staal ‘Hoogeland’ (via YouTube

Wij danken en bidden

Afkondiging van de collecten
Wij luisteren naar het slotlied 653: 1, 3 en 7 ‘U kennen uit en tot U leven’ (via liedboekcompendium)

Wij delen in de zegen
Amen

OrgelspelDe bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. J. Zweverink en naar mevr. A. Binnendijk.