De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Orde van dienst voor zondag 2 augustus 2020 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: Ds. J. ter Avest, Rheden Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangspsalm: psalm 92:1 en 3 (NLB)

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Loflied: psalm 135: 1, 2, 3 (NLB)

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing: Jesaja 12: 1-6

We luisteren naar psalm 150:1 en 2 (NLB)

Lezing: 2 Kor 5: 11-21

We luisteren naar lied 581: 1 t/m 4 (NLB)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Inzameling van de gaven

Dankzegging en voorbeden

We luisteren naar lied 867: 1, 2 (NLB)

Wegzending en zegen

 De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar:
de fam. C. Smies en naar mevr. A. Mulderij.