De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor zondag 16 augustus 2020 om 9.30 uur in de Hofstad te Apeldoorn.

Voorganger: ds. H.W.J. Faassen Organist: Herman Jansen Koster: Alice Francke Biezepol

                             Thema: GEJONAST (een gebed uit de diepten)

            (in deze dienst worden de liederen alleen door de voorganger gezongen)

 

Welkom en afkondigingen (de gemeente gaat staan)
Stilte

Intochtslied: Psalm 86:1,2 (NLB) ‘Hoor mij Heer, wil antwoord zenden’
Stil gebed

Votum en groet (de gemeente gaat zitten)

Thema: GEJONAST

Smeekgebed

Solozang: Psalm 130:1,2 (NLB) ‘Uit diepten van ellende’

Woord van verlossing en bevrijding

Solozang: Psalm 130:3 (NLB)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: JONA 2 ( NBV-vertaling)

Solozang: Psalm 116:1,2 (NLB)‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Solozang: Psalm 98: 4 (NLB) ‘Laat alle zeeën, alle landen’

Afkondiging collecte

Dankgebed-voorbeden-stil gebed- Onze Vader (de gemeente gaat staan)

Slotlied: Lied 416:1 (NLB) ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen en (gesproken AMEN)

Uitleidend orgelspel

 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. J. Albers en naar mevr. H. Stegeman.


Geef voor slachtoffers explosie in Beiroet !

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.
De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.
Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Doneer hier uw bijdrage voor de slachtoffers
"Mensen zijn in shock en totaal ontredderd," vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden," vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie buiten de stad en zijn ongedeerd.

Dreigend tekort aan voedsel
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: "Daar maak ik me zorgen over.
Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel."

Veel hulp nodig
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd.
Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
Gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd.
Nationaal directeur Maher Hajj vertelt: "Alle ramen zijn beschadigd, er ligt overal glas en de houten structuur is kapot. Ook het vocational training centre naast het jongerencentrum is beschadigd, al het glas is gebroken.
Daarnaast zijn het kantoor en de ruimte waar kansarme jongeren een opleiding tot timmerman volgen zwaar gehavend."

Dit doet Kerk in Actie met uw geld
Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
Hulp bieden bij het herstel van gebouwen van NEST, MECC en het jongerencentrum van Youth for Christ

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet' 

Of met deze QR code die door de diaconie is aangemaakt.