De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 13 september 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

                                  Het thema van deze Startzondag is: “Het goede leven”

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Wilco Veldkamp

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Lied 146a: 1 en 4 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)  (De organist speelt dit lied en de tekst kunnen we vanaf de schermen met ons hart “meezingen”)

Bemoediging en groet

We luisteren naar Lied 419 “Wonen overal” in de uitvoering van Trijntje Oosterhuis (via YouTube

Gebed

Inleiding op het nieuwe jaarthema: “Het goede leven” (door Marjanne Freriks)

We luisteren naar het lied “Kan ik iets voor je doen” van De Dijk (via YouTube)

Afscheid van de Kindernevendienst en zegenmoment

We luisteren naar het lied “Ik wil even bij U komen” van Marcel en Lydia (via YouTube)

Schriftlezingen: Psalm 34: 9, 13 - 15 en Psalm 103: 8 - 13 (uit de NBV)

Overdenking

We luisteren naar Lied 971: 1, 2 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB) (De organist speelt dit lied en de tekst kunnen we vanaf de schermen met ons hart “meezingen”)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging collecten

Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2, 3 en 4 “God schenk ons de kracht” (NLB) (De organist speelt dit lied en de tekst kunnen we vanaf de schermen met ons hart “meezingen”)

Heenzending en zegen

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. A. Schut en naar mevr. A. Streefkerk.

Van de Kerkrentmeesters
Op 2 september jl. hebben alle gemeenteleden, waarvan het e-mailadres bekend is in onze administratie een e-mail ontvangen over de bijdrage in de solidariteitskas 2020
Mocht u deze e-mail aan uw aandacht ontsnapt zijn dan vragen wij u om deze op te zoeken en te lezen.
In de e-mail wordt om uw bijdrage in de solidariteitskas 2020 gevraagd en misschien nog belangrijker. U krijgt u informatie over de bestedingen uit de solidariteitskas.
Uw bijdrage is van harte welkom.
Mochten uw e-mailadres ontbreken dan ontvangt u in de eerste week van oktober alsnog een papier uit-nodiging om bij te dragen in de solidariteitskas.
Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters,
Jan Beeuwkes

Voedselbank
In de maand september is gekozen voor zoet broodbeleg zoals jam, chocopasta, hagelslag, appelstroop etc. (geen pindakaas).
Helpt u de Voedselbank weer mee aan een voorraadje?
Hartelijk dank, de diaconie