De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst zondagmorgen 20 september 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. J. Woudenberg Organist: Wilco Veldkamp

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Stil gebed

Psalm 116: 1, 2, 3 (Predikant leest voor)

Bemoediging en Groet

Psalm 130 (uit Psalmen van nu) via You Tube

Leefregels (voor de kinderen op rijm)

Psalm 73: 9, 10 (NLB) (leest de predikant voor)

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen komen naar voren; ouderling geeft het Licht (lantaarntje) mee (zingen van het Lied van het Licht)

Eerste lezing 1 Cor. 15: 35-44 / 50-54 (NBV)

Opwekking 124 (= Ev. Liedb. 246/ Hemelhoog 445) “Ik bouw op U” via You Tube

Tweede lezing (NBV) 1 Thess. 4: 13-18 door…

Lied 642: 1, 2, 5 “Ik zeg het allen dat Hij leeft” (NLB) en predikant leest voor: vers 6 (men leest alles mee)

Verkondiging Thema “Tot Ziens?!” 

Muzikaal meditatief moment (orgel)

Lied 758: 1 (Bij ’t steken) (NLB) en predikant leest vers 3 (Dit broze) (mensen lezen beide coupletten mee)

Gebeden

De diaken vertelt… de kinderen komen terug

Nieuwe Liedboek Lied 769: 1, 4, 6 “Eens als de bazuinen” via You Tube

Zegen (en beaming)

Orgelspel

 


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:
Mevr. J. Vermeij en bij de fam. J. Goossen.

Van de Kerkrentmeesters
Op 2 september jl. hebben alle gemeenteleden, waarvan het e-mailadres bekend is in onze administratie een e-mail ontvangen over de bijdrage in de solidariteitskas 2020
Mocht u deze e-mail aan uw aandacht ontsnapt zijn dan vragen wij u om deze op te zoeken en te lezen.
In de e-mail wordt om uw bijdrage in de solidariteitskas 2020 gevraagd en misschien nog belangrijker. U krijgt u informatie over de bestedingen uit de solidariteitskas.
Uw bijdrage is van harte welkom.
Mochten uw e-mailadres ontbreken dan ontvangt u in de eerste week van oktober alsnog een papier uit-nodiging om bij te dragen in de solidariteitskas.
Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters,
Jan Beeuwkes

Voedselbank
In de maand september is gekozen voor zoet broodbeleg zoals jam, chocopasta, hagelslag, appelstroop etc. (geen pindakaas).
Helpt u de Voedselbank weer mee aan een voorraadje?
Hartelijk dank, de diaconie