De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 27 september om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Dick Luijmes Organist: mw. Ans Kuus

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Stil gebed

Psalm 89: 1 en 7 "Ik zal zo lang / Hoe zalig is het"(NLB)

Votum en groet

Inleiding op de dienst
gebed van verootmoediging
Lied 653: 1, 4 en 7 "U kennen / Gij zijt het licht / O Christus ons" (NLB)

WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

1e lezing Romeinen 8: 26 – 29 (NBV)
Lied 680: 1, 2 en 4 "Kom heilge Geest/ Waar Gij/ Hoor heilge" (NLB)

2e lezing Johannes 14: 12 - 21 (NBV)
Gezang 235: 1 en 2 "In bidden en in / Wijd open staan" (Liedboek voor de Kerken 1973)

verkondiging

Meditatief orgelspel over “Grote God wij loven U”

Lied 413: 1 en 2 "Grote God wij / Alles wat U prijzen kan" (NLB)

GEDENKEN
Mw. Baljon en dhr. Boerdam.

Lied 126 "Als ik U maar kenne" (Johannes de Heer)

Gebeden
Lied 755: 1 en 2 "Toch overwint eens / O welk een" (NLB)

ZENDING en ZEGENING

Zegen, met gesproken Amen.

Orgelspel


 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar:

Fam. G. Korts, Koning Stadhouderlaan 349 en naar de fam. E. Wielink, Wim Helderlaan 43

Voedselbank
In de maand september is gekozen voor zoet broodbeleg zoals jam, chocopasta, hagelslag, appelstroop etc. (geen pindakaas).
Helpt u de Voedselbank weer mee aan een voorraadje?
Hartelijk dank, de diaconie