De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 18 oktober 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

                                                5e van de herfst

Voorganger: diaken Theo van Driel       Organist: Co van de Wal (organist Julianakerk)

Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 123, vers 1 en 2
Stil gebed

'Onze hulp' voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
                    allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Gezongen Kyrië – Litanie Lied 295 (via YouTube)

Glorialied Lied 302, vers 1 en 2

Dienst van het Woord
Groet: voorg. De Heer zij met u
           allen: ook met u zij de Heer
Gebed van de zondag

Schriftlezing: Jesaja 45, 1 - 7

Lied: Psalm 99 (Nederland Zingt) (via YouTube

Schriftlezing: Matteüs 22, 15 - 22

Zingen: Psalm 96a, vers 1 en 3

Schriftuitleg

Lied: Themalied Corona (via YouTube)

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)

Slotlied 978, vers 1 en 4

Zegen – met gesproken Amen


De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
de fam. Asenov en naar dhr. C. Vaartjes.

Voedselbank
In oktober wordt gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!

Wereldvoedseldag en inname spaardoosjes 40-dagentijd en Wereldvoedseldag
Vandaag is het zondag van de Wereldvoedseldag (werelddiaconaat). Wij vragen uw aandacht voor een Kerk in Actie project:
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie
te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
Vanwege de Corona zijn de spaardoosjes van de 40-dagentijd en Wereldvoedseldag nooit ingenomen. Wij willen u laten weten dat dit ingenomen zal gaan worden op zondag 25 oktober. U kunt de spaardoosjes inleveren bij de ingang. Ook zal er bij de ingang weer nieuwe doosjes uitgedeeld worden voor het komende jaar.
Mocht u iemand weten die niet in staat is om het spaardoosje in te leveren kunt u contact opnemen met Hannie Radix, tel.nummer: 055-5414250 of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Dan zullen wij ervoor zorgen dat u het spaardoosje alsnog kan inleveren en een nieuw doosje in ontvangst kan nemen.
De ZWO-commissie