Afdrukken
Hits: 313

Liturgie voor de Kerstavondviering op donderdag 27 december 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: Diaken Theo van Driel Organist: Bert Riphagen Koster: Ruud Kelderman

Voor de dienst: kerstliederen, eindigend met “Komt allen tezamen!”

 

Voorbereiding

Welkom en mededelingen (door ouderling)- moment van stilte
Intochtslied: Psalm 93 (NLB)
Stil gebed

'Onze hulp' voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
                     allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Orgelspel van “Zum Eingang” van Schubert

Glorialied: (via YouTube)

Dienst van het Woord

Groet: voorg. De Heer zij met u
            allen: ook met u zij de Heer
Gebed van de zondag

Schriftlezing: Jesaja 61: 10 – 62: 3 (NBV)

Lied 176 vers 1, 2 en 3 (NLB)

Schriftlezing: Lucas 2: 33 – 40 (NBV)

Lied 491 (2x) (NLB)

Schriftuitleg

Meditatief orgelspel

Lied 473 (NLB)

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)

Slotlied 496 (NLB)

Zegen – met gesproken Amen

Na de dienst klinken kerstliederen, beginnend met “Eer zij god in onze dagen”