De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 11 april 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. H. Boter (Apeldoorn) Organist: Wilco Veldkamp

Orgelspel

Welkom

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 81:1, 2 en 9 "Jubel God ter eer " (NLB) via YouTube 

Bemoediging en groet

Gebed

We luisteren naar lied 150a "Geprezen zij God" (NLB) via YouTube


1e lezing: Genesis 3:1-14 (NBV 2004)

We luisteren naar Lied 944  "O Heer, verberg u niet voor mij" (NLB)

2e lezing: Johannes 20:19-31 (NBV 2004)

We luisteren naar lied 642: 1, 2, 4 en 8 "Ik zeg het allen, dat Hij leeft" (NLB)

Verkondiging

We luisteren naar lied 755 "Toch overwint eens de genade" (NLB)

Gebeden

Afkondiging van de inzameling

We luisteren naar lied 1014 "Geef vrede door van hand tot hand" via youtube 

Zegen

OrgelspelDe bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Dhr. J. Bockweg en naar mevr. M. Schutte

 

Voedselbank
In de maand april is gekozen voor tandenborstels (voor volwassenen) en tandpasta.
Helpt u de Voedselbank weer mee aan een voorraadje?
Hartelijk dank, de diaconie

 

Vakantiegeld Samen Delen, doet u weer mee?
Vorig jaar hebben zevenhonderd huishoudens in de gemeente Apeldoorn een mooie gift ontvangen via Vakantiegeld Samen Delen, dat waren honderd huishoudens meer dan het jaar ervoor. Dat was mogelijk dankzij uw giften (een recordbedrag van ruim 125.000 euro) en de inzet van veel vrijwilligers. En natuurlijk ook dankzij het vertrouwen van de aanvragers. Was het juist de coronacrisis die extra solidariteit heeft losgemaakt?

 

Collecte
U kunt bijdragen aan de collectes door:
- u kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL25 RABO 0373 4109 99, Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn t.n.v. wijkgemeente De Hofstad
of
- de nieuwe collecte app “Appostel” op uw smartphone Installeren en gebruiken.
Voor meer informatie en installatie zie de website De Hofstad.