Afdrukken
Hits: 199

Liturgie voor de dienst op donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag, in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg                  Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 47: 1 en 2 “Volken wees verheugd” (NLB)

Bemoediging en groet

We luisteren naar Lied 217: 1, 2 en 5 “De dag gaat open voor het woord des Heren” (NLB)

Gebed

We belijden staande ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea - Constantinopel

We luisteren naar Lied 705: 1, 2 en 4 “Ere zij aan God, de Vader” (NLB) (via YouTube)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1 - 18 (uit de NBV)

We luisteren naar Psalm 97: 1 en 6 “Groot koning is de Heer” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 24: 49 - 53 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 666: 1 en 2 “De Heer is opgetogen” (NLB)

Schriftlezing: Handelingen 1: 1 - 11 (uit de NBV)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 140: 1, 2 en 3 “Kroon Hem met gouden kroon” (Evangelische Liedbundel)

Zegen

Orgelspel