Afdrukken
Hits: 297

Liturgie van de Eredienst op zondag 16 mei 2021 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: mw. Marjon Bosch (Voorthuizen)                       Organist: Marc Woning

Orgelspel

welkom en afkondigingen
Stilte

DIENST VAN VOORBEREIDING
Lied NLB 31: 1 en 9 "Op u vertrouw ik, Heer" (orgelspel met lied tekst)

Bemoediging en groet

gebed (daarna gaat de gemeente zitten)

Lied NLB 663 "Al heeft Hij ons verlaten" (orgelspel en declamatie)

Inleiding (aan de hand van 3 afbeeldingen)

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed

Lezing Deut 31: 1-8 (NBV)
Lied NLB 362: 1 "Hij die gesproken heeft een woord dat gaat" (orgelspel met lied tekst)

Lezing Joh 14: 15-18 en Joh 14: 25-27 (NBV)
Lied NLB 417 "Frieden frieden 3 x" (orgelspel en declamatie)

Overweging

Zingen NLB 701 "Zij zit als een vogel" Francis van Broekhuizen (via YouTube)

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank en voorbeden

Collecte

Slotlied Opwekking 798 "Houd vol - Nederland Zingt" (via YouTube)

Zegen

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
mevr. E. van den Belt en naar de fam. E. Wielink.

 

Uit de Kerkenraad van 11 mei 2021
Fysieke diensten?
En dan - onvermijdelijk - CORONA; ik schrijf het maar een keer met hoofdletters omdat we er nog lang niet vanaf zijn. Toch heeft de kerkenraad gemeend dat onder voorbehoud een voorzichtige herstart van de fysieke diensten kan plaatsvinden. Ingaande op Eerste Pinksterdag met onze eigen wijkpredikant Albert Roodenburg als voorganger, hoe mooi kan dat zijn?! Het voorbehoud, in lijn met het kabinetsbesluit, betreft een eventuele zodanige verslechtering van de corona-situatie in de komende week dat versoepeling naar fysieke diensten alsnog niet mogelijk is.
We hanteren de zelfde aanpak als destijds: bellen of appen om u aan te melden op vrijdagmiddag 21 mei van 16.00-18.00 uur, maximaal 30 mensen, mondkapje verplicht totdat u op uw aangewezen stoel zit en vanaf het moment dat u deze na afloop weer verlaat, niet zingen, geen koffiedrinken en niet socializen.
In de kerkenraadsvergadering van 9 juni wordt besproken of we door kunnen gaan met de fysieke diensten.
Namens de Kerkenraad, Ruud Muijs, scriba.

 

Help de voedselbank helpen
Als product van de maand mei is gekozen voor pakken knäckebröd.
Zolang de kerk nog beperkt toegankelijk is, kunt u uw producten brengen op de volgende adressen:
     Fam. Wouters, Hezeweg 10
     Fam. Ruiter, Carrousselweg 140
     Fam. Buitenhuis, Valkenweg 642
     Fam. Muijs, Krammer 3
Hartelijk dank voor de aangeleverde tandenborstels en tandpasta in april.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De diaconie


Vakantiegeld Samen Delen
Nu het wat mooier weer wordt en de Coronamaatregelen in fases iets versoepeld worden, gaat u misschien ook weer voorzichtig vakantieplannen maken.
Velen zullen daar naar uitzien, heel begrijpelijk.
De afgelopen jaren is wel gebleken, dat dat voor velen in Apeldoorn iets onbereikbaars is. Het ontbreekt hen eenvoudigweg aan financiële middelen.
De actie Vakantiegeld Samen Delen probeert voor die mensen iets te betekenen, waardoor er misschien toch een dagje uit met de kinderen gerealiseerd kan worden of er andere noodzakelijke uitgaven gedaan kunnen worden, zoals voor een wasmachine, kleding, schoolspullen, een laptop.
Dit jaar wordt de actie Vakantiegeld Samen Delen voor de tiende keer gehouden. Onze kerk doet uiteraard weer mee, samen met meer dan vijfentwintig andere kerken. Dit jaar sluiten ook de kerken in Beekbergen en Loenen aan.
Een belangrijk gebaar vanuit de kerken, want geloven in delen schept verbondenheid tussen mensen met een volle en een krappe portemonnee.
Vanaf half april is het mogelijk om een aanvraag in te dienen en is de folder van de actie beschikbaar. Alle informatie over de actie zal dan ook op de website staan. Schroom niet om voor uzelf aan te vragen of anderen te wijzen op deze actie. We gaan heel zorgvuldig om met privacy. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 3 juni.
Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.
Zie ook de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Wij hopen dat u weer enthousiast mee doet!
De werkgroep Zuid van de actie Vakantiegeld Samen Delen