Afdrukken
Hits: 241

Liturgie voor de dienst op zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag, in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg        Organist: Bert Riphagen       Koster: Ruud Kelderman

                           M.m.v.: Maarten Bot (Solist)  en  Hetty Wolters (Schilderij)

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 107: 1 en 4 “Gods goedheid houdt ons staande”

Bemoediging en Groet

Maarten Bot zingt Lied 672: 1, 2 en 3 “Kom laat ons deze dag” (NLB)

Gebed

We luisteren naar het lied “Wat is het Pinksterfeest?” (via YouTube

Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 (uit de NBV)

We luisteren naar een toelichting bij het schilderij van en door Hetty Wolters

We luisteren naar het lied “Enemy of Apathy” van John Bell (via YouTube

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 24 (uit de NBV)

Maarten Bot zingt Lied 687: 1, 1 (in Kusal Yuum) en 2 “Wij leven van de wind” (NLB)

Te zaa poos te Winam
Ne suf ne nus ne noya
On daa tum nyalima
Ka maal dunia velinga
On ning te bareka
Te nyovor belim zaa,
Ne nongir piini pam,
Zina ne ganga kam.
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

 

Verkondiging

Maarten Bot zingt Lied 203: 1, 2, 3 en 4 “Genade, zo oneindig groot” (Evangelische Liedbundel)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 675: 1 en 2 “Geest van hierboven” (NLB)

Heenzending en zegen

Orgelspel

We wensen u en jullie hele Gezegende en Geestrijke Pinksterdagen toe!

 De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Fam. W. v.d. Hel en naar de Fam. D. Boelens

 

Fysieke diensten weer mogelijk
Vanaf a.s. zondag 23 mei (1e Pinksterdag) is de kerk weer open en kunt u als gemeentelid weer de kerkdiensten bijwonen. We hanteren de zelfde aanpak als destijds: u kunt bellen (055-5347406)of de Scipio-App gebruiken om u aan te melden op vrijdagmiddag 21 mei van 16.00-18.00 uur, maximaal 30 mensen, mondkapje verplicht totdat u op uw aangewezen stoel zit en vanaf het moment dat u deze na afloop weer verlaat, niet zingen, geen koffiedrinken en niet socializen.
In de kerkenraadsvergadering van 9 juni wordt besproken of we door kunnen gaan met de fysieke diensten.
Namens de Kerkenraad, Ruud Muijs, scriba.


Help de voedselbank helpen
Als product van de maand mei is gekozen voor pakken knäckebröd.
Vanaf komende zondag is de kerk weer open en kunt u uw producten weer in de kark afgeven.
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!
De diaconie