Afdrukken
Hits: 204

Liturgie van de Eredienst op zondag 30 mei 2021 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Dick Luijmes (Putten)        Organist: Ans Kuus 

Orgelspel

VOORAF
Welkom en mededelingen
Stil gebed

INTREE
Gezang 304 (LvdK): 1 en 2 "God is getrouw / De Heer regeert!"

Votum & groet

Gezang 304 (LvdK): 3 "de heilge Geest"

Inleiding

LOFPRIJZING:
Lied NLB 704: 3 "Lof eer en prijs"

Efeziërs 1: 17 – 23 kernvers + lezing + herhaling kernvers

Lied NLB 968: 2 en 5 "door God bijeen vergaderd / met God zijn wij"

WOORD
Gebed

Lezing Psalm 104: 1 t/m 4 + 24 t/m 33

Psalm NLB 87: 1 t/m 4 “Op Sions berg”

Lezing Johannes 14: 12 -21

Verkondiging I
tussenspel
Verkondiging II

Lied Hemelhoog 228/ Joh de Heer 132: 1 en 3 "Heer ik hoor / Heilge Geest wil"

ANTWOORD: GAVEN en GEBEDEN
Aandacht voor de collecte

Dank- en voorbeden - stil gebed – Onze Vader

Lied NLB 705: 1 en 4 "Ere zij aan God / Halleluja lof"

ZENDING en ZEGENING

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Dhr. G. Koomen.

Fysieke diensten weer mogelijk
Vanaf zondag 23 mei (1e Pinksterdag) is de kerk weer open en kunt u als gemeentelid weer de kerkdiensten bijwonen. We hanteren de zelfde aanpak als destijds: u kunt bellen (055-5347406)of de Scipio-App gebruiken om u aan te melden op vrijdagmiddag van 16.00-18.00 uur, maximaal 30 mensen, mond-kapje verplicht totdat u op uw aangewezen stoel zit en vanaf het moment dat u deze na afloop weer ver-laat, niet zingen, geen koffiedrinken en niet socializen.
In de kerkenraadsvergadering van 9 juni wordt besproken of we door kunnen gaan met de fysieke dien-sten.
Namens de Kerkenraad, Ruud Muijs, scriba.

Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Vandaar dat er in juni is gekozen voor houdbare melk als product van de maand. Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!

Laatste oproep Vakantiegeld Samen Delen
Heeft u afgelopen tijd ook een mooi bedrag extra ontvangen aan vakantiegeld? Of heeft u deze maand net als anders maar net genoeg om van rond te komen? De verschillen zijn groot tussen mensen die het goed hebben en die van weinig moeten leven, ook in onze directe omgeving.
Daarom zetten dertig kerken in de stad Apeldoorn, Ugchelen, Beekbergen, Lieren, Loenen, Hoog Soeren, Beemte Broekland en Wenum-Wiesel zich in voor een teken van verbondenheid tussen mensen.
Omdat we geloven in samen delen. Onze wijkgemeente De Hofstad doet daar ook aan mee. We nodigen iedereen – voor zover u dit nog niet gedaan hebt - die een ruim inkomen heeft uit om te delen met wie van weinig moet rondkomen. En wie weinig inkomen heeft nodigen we uit een aanvraag te doen om wat extra's te ontvangen.
De laatste stand van zaken: de teller van giften is de € 100.000 gepasseerd, het aantal goedgekeurde aanvragen staat inmiddels al op ruim 557 en ruim 100 aanvragen zijn nog niet compleet.
Daarnaast stromen de aanvragen nog binnen, dus dat aantal zal nog fors hoger worden.
Geven en aanvragen kan tot en met 3 juni. Eenvoudig geven kan via de QR-code (zie homepage) of door een gift over te maken op NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.
Zie ook: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
De werkgroep Apeldoorn Zuid van de actie Vakantiegeld Samen Delen
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarrekening 2021
Protestantse Gemeente Apeldoorn en Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn
Jaarlijks werden de jaarrekeningen gepubliceerd in Perspectief/ZICHT055.
Omdat er geen kerkblad meer is bieden wij u nu de mogelijkheid via de website de jaarrekeningen in te zien. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail stellen voor maandag 7 juni 2021
Reacties op de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en op de jaarrekening van de Diaconie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hierna zullen deze jaarrekeningen in de AK worden vastgesteld.
Dit is de link naar de website https://pkn-apeldoorn.nl/nieuws/inzage-jaarrekeningen-2020/
(Maar u kunt ook deze gebruiken inzage jaarrekeningen 2020 )

Geen diensten van de Onderwegkerk in de kapel van Hoog Soeren
Helaas, ook dit jaar is het vanwege corona niet mogelijk kerkdiensten te organiseren. Al komen er moge-lijk meer versoepelingen, het is niet te voorzien hoe vieringen in de komende maanden gaan verlopen. De werkgroep Onderwegkerk heeft, in afstemming met wijkkerkenraad Jachtlaankerk, ook voor dit seizoen moeten besluiten dat alle vieringen in de kapel in Hoog Soeren op de zondagen in de maanden juni, juli en augustus geen doorgang kunnen vinden. De werkgroep mist de vieringen en haar bezoekers enorm en betreurt het zeer dat zij voor het tweede achtereenvolgende jaar de kapel gesloten moet houden. Maar ze hoopt erop dat de deuren volgend jaar weer wijd open kunnen om de bezoekers welkom te heten.