Afdrukken
Hits: 257

Liturgie voor de dienst op zondag 6 juni 2021 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Organist: Marc Woning
Muzikale medewerking: Marjolein Zijlstra

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 139: 1, 2 en 14 “Heer, die mij ziet zoals ik ben”

Bemoediging en Groet

We luisteren naar het lied “It is Well with My Soul” door het Wartburg Choir (via YouTube)  

Gebed

Schriftlezing: Maleachi 3: 1 - 5 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 456a: 1, 2, 3 en 4 “Kwam van Godswege” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 3: 22 - 36 (uit de NBV)

Verkondiging


Muzikale bijdrage

Wij gedenken:

Giny van Tongeren
Geboren: 4 juli 1961 Overleden: 9 december 2020

Annie Koppenol - Beelen
Geboren: 4 september 1924 Overleden: 10 april 2021

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

Wegzending en zegen

Orgelspel

 


 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 6 juni 2021 om 19.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Organist: Bert Riphagen
Solist: Maarten Bot
M.m.v. Marri Brouwer en Marjanne Freriks

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Opwekking 488 “De kracht van Uw liefde” (via YouTube)  

Bemoediging en groet

Maarten Bot zingt Lied 598 “Als alles duister is” (NLB)

Gebed om ontferming (door Marri Brouwer)

Maarten Bot zingt Lied 705: 1 en 3 “Ere zij aan God, de Vader” (NLB)

Gedicht (door Marjanne Freriks)

We luisteren naar Lied 7 “Als g’ in nood gezeten” uit de Zangbundel van Johannes de Heer (via YouTube

Schriftlezing: Psalm 25: 1 - 22 (uit de NBV)

Maarten Bot zingt Lied 376: 1 en 2 “Abba, Vader” (Evangelische Liedbundel)

Overdenking

Orgelimprovisatie

We luisteren naar een Voorbedelied van Sela (via YouTube

Afkondiging van de collecten

Maarten Bot zingt het slotlied (staande): Lied 411: refrein 1, couplet 1, refrein 1, couplet 2, refrein 2 “Jezus leeft in eeuwigheid” (Evangelische Liedbundel)

Wegzending en zegen

Maarten Bot zingt Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Dhr. J. Puts en naar mevr. J. Hengst.

 

Fysieke diensten weer mogelijk
Vanaf zondag 23 mei (1e Pinksterdag) is de kerk weer open en kunt u als gemeentelid weer de kerkdiensten bijwonen. We hanteren de zelfde aanpak als destijds: u kunt bellen (055-5347406)of de Scipio-App gebruiken om u aan te melden op vrijdagmiddag van 16.00-18.00 uur, maximaal 30 mensen, mond-kapje verplicht totdat u op uw aangewezen stoel zit en vanaf het moment dat u deze na afloop weer ver-laat, niet zingen, geen koffiedrinken en niet socializen.
In de kerkenraadsvergadering van 9 juni wordt besproken of we door kunnen gaan met de fysieke dien-sten.
Namens de Kerkenraad, Ruud Muijs, scriba.

 

Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Vandaar dat er in juni is gekozen voor houdbare melk als product van de maand. Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!

 

Jaarrekening 2021
Protestantse Gemeente Apeldoorn en Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn
Jaarlijks werden de jaarrekeningen gepubliceerd in Perspectief/ZICHT055.
Omdat er geen kerkblad meer is bieden wij u nu de mogelijkheid via de website de jaarrekeningen in te zien. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail stellen voor maandag 7 juni 2021
Reacties op de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en op de jaarrekening van de Diaconie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hierna zullen deze jaarrekeningen in de AK worden vastgesteld.
Dit is de link naar de website https://pkn-apeldoorn.nl/nieuws/inzage-jaarrekeningen-2020/
(Maar u kunt ook deze gebruiken inzage jaarrekeningen 2020 )

 

Geen diensten van de Onderwegkerk in de kapel van Hoog Soeren
Helaas, ook dit jaar is het vanwege corona niet mogelijk kerkdiensten te organiseren. Al komen er moge-lijk meer versoepelingen, het is niet te voorzien hoe vieringen in de komende maanden gaan verlopen. De werkgroep Onderwegkerk heeft, in afstemming met wijkkerkenraad Jachtlaankerk, ook voor dit seizoen moeten besluiten dat alle vieringen in de kapel in Hoog Soeren op de zondagen in de maanden juni, juli en augustus geen doorgang kunnen vinden. De werkgroep mist de vieringen en haar bezoekers enorm en betreurt het zeer dat zij voor het tweede achtereenvolgende jaar de kapel gesloten moet houden. Maar ze hoopt erop dat de deuren volgend jaar weer wijd open kunnen om de bezoekers welkom te heten.