Afdrukken
Hits: 219

Liturgie van Eredienst voor zondag 13 juni 2021 om 9.30 uur in De Hofstad in Apeldoorn

Voorganger: mw. Marjon Bosch (Voorthuizen) Organist: Bert Riphagen Koster: Alice Francke-Biezepol

Orgelspel.
Welkom en afkondigingen.

DIENST VAN VOORBEREIDING
(gemeente gaat staan)

Lied: NLB 218 "Dank u voor deze nieuwe morgen"

Groet en bemoediging

gebed
(daarna gaat de gemeente zitten)

Glorialied: NLB 304 "Zing van de Vader" (via YouTube)

Inleiding

Verhaal 1.

Lied : NLB 568a "Ubi Caritas" (via YouTube)

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed bij de opening

Lezing: Joh 4: 1-26

Lied: NLB 188 "Bij de Jacobsbron" (via YouTube)

Verhaal 2

Lied "Als je dorst hebt" - Elly en Rikkert (via YouTube)

Als je dorst hebt, als je dorst hebt
Mag je bij mij komen
Want ik ben de bron zegt Jezus,
die zal blijven stromen
Drink nu levend water
fris als een fontein
drink nu levend water
laat het in jou zijn
Een bron van eeuwig leven

Verhaal 3

Lied "Bij U is de Bron" - Elly & Rikkert (via YouTube)

Een bron komt zomaar tevoorschijn
Gaat alsmaar door
Met stromen
Het water voedt alle planten
Het graan op het land en de bomen
Een bron komt zomaar naar boven
Nooit houdt zij op
Met geven
Bij U bij U is de bron
Bij U is de bron Van het leven  

 

En in Uw licht
Zien wij het licht
Het licht waar alles mee begon
Bij U bij U is de bron
Bij U is de bron
Van het leven

 

 

Verhaal 4

Lied op de melodie van NLB 801 (tekst uit: Dichter bij Gods Muziek) gedeclameerd tijdens het orgelspel

1.
In de hitte van het leven
zoeken wij een frisse bron
die ons nieuwe kracht kan geven
dost zal lessen in de zon
2.
Wie weet van ons lange lopen
van de pijn in de woestijn,
Wie kan ons met geestkracht dopen
nieuwe inspiratie zijn?
3.
Bij de put van levensdromen
staat de Messiaanse mens.
Hij weet van hoe ver wij komen
peilt verlangen, diepste wens.
4.
Water schenkt Hij om te leven
geeft ons overstromend meer
om het bruisend door te geven
kruiken vol en keer op keer.
5.
Water blijft er eeuwig stromen
door de beken van de kerk.
Wie hier dorstig aan zal komen
krijgt een levend watermerk.
6.
Doop ons dan met levend water
vul ons met uw goede Geest
dan gaan wij voor nu en later
dansend verder naar uw feest!

 


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden

Aandacht voor de collecte

Slotlied: (gemeente staat) NLB 695 "Heer, raak mij aan met uw adem", Gedeclameerd tijdens het orgelspel

Wegzending en Zegen.

 


 

De bloemen gaan vandaag als groet van ons allen naar:
mevr. J. Wallet en naar mevr. H. Hartgers- Eggink


Fysieke diensten verder versoepeld
En dan…. corona. Gelukkig gaat het de goede kant op. Druk op de zorg omlaag, aantal gevaccineerden sterk omhoog etc. De landelijke kerk (PKN) adviseert om 60 mensen per dienst toe te laten. Dat advies volgt De Hofstad, ingaande 20 juni en vooraf reserveren is dan niet meer nodig. Een ander advies (‘Zingen op praatniveau’ en slechts enkele liederen-terwijl-de-zaal-al-gelucht wordt; of iets dergelijks), daar werd de kerkenraad nog niet enthousiast van en - belangrijker - we blijven voorzichtig. Dus ook: geen koffiedrinken en niet socializen. Houd u zich daaraan! Ook kerkelijke vergaderingen tot 30 personen zijn weer mogelijk, wel reserveren bij onze zaalbeheerder Kees Vaartjes.
Namens de Kerkenraad, Ruud Muijs, scriba.


Voedselbank
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag elke week in het pakket wil meegeven.
Vandaar dat er in juni is gekozen voor houdbare melk als product van de maand. Doet u weer mee?
Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!