De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van Eredienst voor zondag 27 juni 2021 om 9.30 uur in De Hofstad in Apeldoorn

Voorganger: ds. Albert Roodenburg   Organist: Wilco Veldkamp  Solist: Zwier van der Weerd  Koster: Hilly Stegeman

 

Orgelspel
Welkom en afkondigingen.

Stil gebed 

Aanvangslied (staande): Psalm 27: 1 en 7 “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”

Bemoediging en Groet

Zwier van der Weerd  zingt Lied 216: 1, 2 en 3 “Dit is een morgen als ooit de eerste” (NLB)

Gebed

Eerste Schriftlezing: Hosea 14: 2 - 9 (uit de NBV)

Zwier van der Weerd zingt Psalm 62: 1 en 5 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”

Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 43 - 54 (uit de NBV)

Zwier van der Weerd zingt Lied 479: 1, 3 en 4 “Heer, U bent mijn leven” (Hemelhoog)

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
 

Verkondiging

Muzikale bijdrage van de organist

Wij gedenken:
Gré Hofman - Wissink
Geboren: 9 juli 1935                   Overleden: 15 januari 2021

Coby Bouma - Vos
Geboren: 26 april 1928               Overleden: 1 juni 2021

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
Zwier van der Weerd zingt Lied 466 “Onze Vader” (Evangelische Liedbundel)

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Wegzending en zegen

Orgelspel


De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:

Mevr. P. Kruitbosch en mevr. A. Nugteren

Voedselbank
In de maand juli vragen wij u om potten jam voor de Voedselbank.

De Voedselbank mag geen zelfgemaakte jam verstrekken aan de cliënten.

Alvast weer hartelijk dank voor uw bijdrage.

De diaconie.

Uitnodiging namens taakgroep Vieren en Gemeente
Hierbij nodigen wij u en jullie van harte uit op zondag 11 juli vanaf 8.45 uur op het voorplein van De Hofstad.
We verwelkomen iedereen met koffie/thee/fris en een traktatie.
Daarnaast is er een muzikale traktatie van Robin Hendriks met zijn draaiorgel.
De liederen die Robin ten gehore zal brengen, zullen voor velen van ons bekend zijn.
Omdat we buiten zijn, mag er met de liederen meegezongen worden.
Rond 9.20-9.25 uur gaan we naar de kerkzaal voor de dienst, waarin we ons jaarthema: ‘’het goede leven’’ op een bijzondere manier zullen afsluiten.
Wij kijken er naar uit en hopen velen van u en jullie op zondag 11 juli te mogen begroeten.

Bericht van de algemene kerkenraad
Binnen het college van kerkrentmeesters is in de afgelopen maanden om diverse redenen een urgent probleem ontstaan doordat zowel de positie van voorzitter als die van secretaris vacant raakten. Binnen het college zijn geen opvolgers gevonden. Het college heeft wel elders binnen de Protestantse gemeente Apeldoorn kandidaten gevonden die bereid zijn om deze vacatures op zeer korte termijn te vervullen. De beide kandidaten, Els den Braber en Steven Lobregt, zijn lid van missionaire wijkgemeente de Fontein. Omdat om kerkordelijke redenen verkiezing niet in de Fontein kan plaatsvinden heeft de algemene kerkenraad op verzoek van het college deze kandidaten tot kerkrentmeester (EdB) en ouderling-kerkrentmeester (SL) verkozen. Steven Lobregt heeft thans het ambt van ouderling en is voorzitter van de algemene kerkenraad. Wanneer voor 2 juli 2021 geen wettige bezwaren worden ingebracht bij de scriba van de algemene kerkenraad, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zal de bevestiging van Els den Braber en Steven Lobregt op korte termijn in de Fontein plaatsvinden.

Doordat Steven Lobregt lid wordt van het college van kerkrentmeesters ontstaat een vacature in het voorzitterschap van de algemene kerkenraad. Binnen de algemene kerkenraad is hiervoor geen kandidaat aanwezig. Gemeenteleden worden uitgenodigd om bij hun kerkenraad namen door te geven van kandidaten voor het voorzitterschap algemene kerkenraad. Marjoleine Engelbert is bereid gevonden om tot november 2021 als technisch voorzitter op te treden en heeft daarbij de bereidheid uitgesproken om indien geen kandidaten worden voorgedragen daarna het voorzitterschap van de algemene kerkenraad op zich te nemen.

Een aanvullende oproep. In het najaar ontstaat de vacature scriba van de algemene kerkenraad. Hiervoor zijn nog geen kandidaten gevonden. Ook voor deze functie worden gemeenteleden uitgenodigd namen van mogelijke kandidaten door te geven aan hun kerkenraad.

Beroepingsnieuws

De kerkenraad van wijkgemeente b.a. Eben Haëzerkerk en de algemene kerkenraad maken aan de gemeente bekend dat dr. P. Veerman, predikant te Katwijk aan Zee, heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.