De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van Eredienst voor zondag 4 juli 2021 om 9.30 uur in De Hofstad in Apeldoorn

Voorganger: ds.Gertrudeke van der Maas   Organist: Marc Woning  Koster: Alice Francke Biezepol

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en afkondigingen.

Moment van stilte

Openingslied (staande) 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ NLB https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8

Onze Hulp en Groet

Kyriegebed

Glorialied: Lied 978 ‘Aan u behoort o Heer der Heren’

Inleiding op de viering

Lied 34  ‘Het lied van het begin’ Hofstadbundel

In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,  
't licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.


Dienst van het Woord

Gebed

Bijbellezing Genesis 2, 4b-17 – NBV

Lied 322 ‘Die chaos schiep tot mensenland’ NLB https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU

Overweging

Meditatieve muziek

Dienst van het antwoord

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): 425 'Vervuld van uw zegen' NLB https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc

Wegzending en zegen

Orgelspel


De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:

Mevr. A. Schinkel en dhr. J. Burgwal

Voedselbank
In de maand juli vragen wij u om potten jam voor de Voedselbank.

De Voedselbank mag geen zelfgemaakte jam verstrekken aan de cliënten.

Alvast weer hartelijk dank voor uw bijdrage.

De diaconie.

Uitnodiging namens taakgroep Vieren en Gemeente
Hierbij nodigen wij u en jullie van harte uit op zondag 11 juli vanaf 8.45 uur op het voorplein van De Hofstad.

We verwelkomen iedereen met koffie/thee/fris en een traktatie.
Daarnaast is er een muzikale traktatie van Robin Hendriks met zijn draaiorgel.
De liederen die Robin ten gehore zal brengen, zullen voor velen van ons bekend zijn.
Omdat we buiten zijn, mag er met de liederen meegezongen worden.
Rond 9.20-9.25 uur gaan we naar de kerkzaal voor de dienst, waarin we ons jaarthema: ‘’het goede leven’’ op een bijzondere manier zullen afsluiten.
Wij kijken er naar uit en hopen velen van u en jullie op zondag 11 juli te mogen begroeten.