De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 29 augustus 2021 om 9.30 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. E. van Iperen (Ugchelen)   Organist: Bert Riphagen        Koster: Jan Beeuwkes

 

VOORBEREIDING

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen

Openingslied 139: 1, 2 (NLB)

Bemoediging en drempelgebed in beurtspraak:

 

Onze hulp, onze hoop en onze vreugde zijn verbonden met de naam van de Eeuwige

HEER VAN HEMEL EN AARDE

die ons kent, die ons hoort

EN WEET WAT ER IN ONS LEEFT

Gij, die ons hebt geschapen naar uw beeld

BRENG AAN HET LICHT DE MENSEN DIE WIJ KUNNEN ZIJN

opdat wij kunnen leven met open ogen en open handen

TOT HEIL VAN ONSZELF, DEZE WERELD EN TOT EER VAN UW NAAM.

AMEN.

 

Vervolg openingslied 139: 7 (NLB)

Kyriëgebed, afgesloten met lied 301k (NLB)

Glorialied: 304 “Zing van de Vader” (NLB)

 

RONDOM HET HOREN

 

Gebed

Schriftlezing: Marcus 8: 22- 30 (NBV)

Zingen lied 534: 1, 2, 3, 4 “Hij die de blinden weer liet zien” (NLB)

overweging

Zingen lied 487: 1, 2, 3 “De Heer heeft mij gezien en onverwacht” (Liedboek vd Kerken)

 

RONDOM HET DELEN

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader: lied 1006 (NLB)

Toelichting bij de collectes

 

OP WEG

 

Slotlied 1000 “Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen kruiste” (NLB)

 

Zending en zegen

Gezongen “Amen”

 

Orgelspel

 

 

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:

Fam. G. Korts en naar mevr. M. van Ede

 

Voedselbank
In de maand augustus wordt er thee ingezameld voor de Voedselbank.
Wij zien uw bijdrage graag weer in de mand in de hal.
Alvast hartelijk dank!
De diaconie

 

Uitnodiging

Wat:           Startdienst jaarthema: ‘Van U is de toekomst’
Waar:         De Hofstad, Hofveld 52 Apeldoorn
Wanneer:    Zondag 5 september vanaf 09.00 uur welkom in de kerkzaal  voor koffie/thee met een traktatie, aansluitend de viering vanaf 09.30 (!) uur.
Voor wie:   iedereen: jong/oud, gelovig/niet gelovig enz.…
Gevraagd:  mensen die iets lekkers willen bakken voor bij de koffie.         

Graag voor 1 september aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of persoonlijk doorgeven bij een van de taakgroep leden: Ruud Kelderman, Marri Brouwer, Marjanne Freriks.

Zet de datum vast in uw/jouw agenda! Wij kijken, met u en jullie uit naar een mooie start van het nieuwe seizoen!