De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op Zondag 12 september 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. Tineke Volgenant - Beima                    Organist: Marc Woning

 

Orgelspel

Welkom
Stil gebed

Aanvangslied: NLB 150: 1 "Loof God"

Bemoediging en Groet

Zingen: NLB 150a : 1 en 2 "Geprezen zij God"

Gebed

Woord van bevrijding

Zingen: NLB 310: 1, 2, 3, 4, 5

Gebed bij opening van de schriften

1e schriftlezing: Genesis 3 : 1 – 9 (NBV)

Zingen: Hemelhoog 295: 1 "Doorgrond mijn hart"

2e schriftlezing: Galaten 5: 1 en 13 – 26 (NBV)

Zingen: Hemelhoog 570: 1,2 en 3 "Bron van licht en leven" (via YouTube)

Verkondiging

Zingen: NLB 939: 1,2 en 3 "Op U alleen"

Dankzegging en voorbeden . Stil Gebed - Onze Vader

Aandacht voor de collectes

Slotzang: 425 "Vervuld van uw zegen"

Orgelspel

 De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Fam. B. Kruit en naar mevr. M. IJzerman

 

Voedselbank
Voor september is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt in de mand in de hal van de kerk.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!