De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 26 september 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Bert Riphagen Koster: Hilly Stegeman

In deze dienst nemen wij afscheid van ambtsdragers en worden er ambtsdragers bevestigd.

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 149: 1 en 3 “Halleluja! laat opgetogen”

Bemoediging en groet

We luisteren naar en zingen mee met het lied “Neem mijn leven, laat het, Heer” (via YouTube)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 16 (uit de NBV)

We luisteren naar en zingen mee met het lied “Beveel gerust uw wegen” (via YouTube

Schriftlezing: 1 Korintiërs 13: 1 - 13 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 371: 1, 2 en 4 “Mijn Jezus, ik houd van U” (Evangelische Liedbundel)

Afscheid aftredende ambtsdragers

Dankgebed

Zingen: Lied 479: 1 en 4 “Heer, U bent mijn leven” (Hemelhoog)

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

 

Bevestiging van ambtsdragers

Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente van De Hofstad, nu deze zusters en broeder bevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Psalm 134: 1 en 3 “Gij dienaars aan de Heer gewijd” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed -
We luisteren naar Lied 1006 “Onze Vader in de hemel” (NLB)(Gezongen door Elise Mannah) (via YouTube)

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 413: 1, 2 en 3 “Grote God, wij loven U” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen”

Orgelspel

 De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. L. Aanstoot en naar dhr. L. Fransen.

 

Sing-in
Helaas zijn de zangdiensten op de eerste zondagavond van de maand afgelast omdat o.a. koren het afgelopen jaar niet hebben kunnen repeteren.
Gert Buitenhuis en Hindrik Blaauw hebben daarom het initiatief genomen op zondag 3 oktober en op zondag 7 november een Sing-in te organiseren.
Het samen zingen hebben we enorm gemist.
Het programma voor zondag 3 oktober is rond, maar voor het programma van zondag 7 november kunt u nog liederen aandragen voor de Sing-in.
Dit kunt u doen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Deze Sing-in zondagavonden zijn van 19:00 - 20:00 uur in De Hofstad. Iedereen van harte welkom om heerlijk mee te zingen.