Afdrukken
Hits: 302

Liturgie voor de dienst op zondag 3 oktober 2021 (Israëlzondag) om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg           Organist: Marc Woning              Koster: Hilly Stegeman

Orgelspel

Woord van welkom
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 4 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 975: 1 en 2 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB) (Lied van de Maand)

Gebed

Gedicht

We luisteren naar Lied 299j: 1 en 2 “Om de mensen en de dieren” (NLB) (via YouTube) 

Schriftlezing: Genesis 12: 1 - 9 (uit de NBV)

Zingen: Lied 55: 1, 3, 4 en 6 “Door de wereld gaat een woord” (Hofstadbundel)

Schriftlezing: Hebreeën 11: 8 - 16 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 840: 1 en 2 “Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom” (NLB)

Wij gedenken mevr. Gerrie Veeneman - Paping en mevr. Gerrie van de Kamp - de Weerd

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Psalm 150: 1 en 2 “Loof God, loof Hem overal”

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen”

Orgelspel

 


 
Sing-In De Hofstad zondag 3 oktober 2021 aanvang 19.00 uur
Organist: Marc Woning

Welkom

Inleiding
Zegen ons Algoede                                  NLB 415: 1, 2 en 3
Vrede van God                                         Opwekking 602: 1, 2, 3 en 1
Grote God wij loven U                              NLB 413: 1, 3 en 2

Opdracht
Alles wat adem heeft love de Here          NLB 146c: 1, 3, 5, 6 en 7
Zing, mijn ziel, voor God uw Here           Psalm 146: 1, 3, 4 en 5

De Liefde
Als een hert dat verlangt naar water       Opwekking 281
Mijn Jezus, ik hou van U                         Opwekking 392
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen       Opwekking 334
De kracht van Uw liefde                          Opwekking 488

Intermezzo
Looft de Here, alle gij volkeren               Opwekking 54

Zijn grootheid en trouw
Hoe groot zijt Gij                                    Opwekking 407
Groot is uw trouw, o Heer                      Opwekking 123

Vooruitzicht
Lichtstad met uw paarlen poorten          Johannes de Heer 893

Machtig, krachtig, onze Vader, in eeuwigheid
Machtig God, sterke Rots                      Opwekking 277
Onze Vader                                            Elly en Rikkert
Jezus leeft in eeuwigheid                      Opwekking 71

Opdracht
Ga nu heen in vrede                              Johannes de Heer 928

Voor de Sing-in van zondagavond 7 november kunt u nog liederen aandragen tot maandag 25 oktober.
Dit kunt u doen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:
Fam. A. Bronkhorst en naar mevr. G. Hamstra.

Bloembollenactie 2021
Er is weer een bloembollenactie.
De opbrengst zal gaan naar de speelgoedbank in Apeldoorn.
Aan het einde van de dienst zal de folder en bestellijst uitgedeeld gaan worden.
Op zondag 17 of 24 oktober kunt in de bestellijst inleveren in de doos in de hal. Dan gaan wij uw bestelling doen.
De ZWO-commissie

Wereldvoedseldag en inname spaardoosjes 40-dagentijd en Wereldvoedseldag
Wereldvoedseldag, deze dag (jaarlijks op 16 oktober) op initiatief van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN brengt tot uiting dat de aarde ruim voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen!
Tevens is dit ook het moment van het innemen van de spaardoosjes van het afgelopen jaar maar ook van de 40-dagentijd.
Dit hebben we niet kunnen doen vanwege Corona.
Dus heeft u nog volle spaardoosjes neem ze mee op zondag 17 oktober.
De ZWO-commissie

Voedselbank
In oktober wordt gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Namens hen hartelijk dank,
de diaconie