De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 10 oktober 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg                        Organist: Wilco Veldkamp

Orgelspel

Woord van welkom
Stil gebed

Aanvangslied (staande): Lied 146a: 1 en 2 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 975: 1 en 3 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB) (Lied van de Maand)

Gebed

Woorden van genade en leven: Galaten 5: 13 en 14 (uit de NBV)

Zingen: Lied 966: 1, 2 en 3 “Het heil des hemels werd ons deel” (NLB)

Schriftlezing: Genesis 26: 1 - 17 (uit de NBV)

Zingen: Lied 146a: 4 “Hij is de Heer, de trouwe” (NLB)

Schriftlezing: Genesis 26: 18 - 33 (uit de NBV)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 1010: 1 en 4 “Geef vrede, Heer, geef vrede” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen”

Orgelspel

 De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. L. Logtenberg en naar mevr. M. van Ede

Versoepelingen
In de kerkenraad van 6 oktober jl. is besloten dat voor De Hofstad alle regels, op de basis regels na, zullen vervallen.
Door meer stoelen in het middengedeelte van de kerkzaal is er nu plaats voor bijna 140 kerkgangers.
Wel is er ruimte voor wie dat nog te snel gaat, zo staan de stoelen aan de zijkanten van de kerkzaal nog op 1,5 meter en kunt u na de dienst gebruik blijven maken van de nooduitgangen.
Handen geven doen we nog even niet.
Vanaf as. zondag 10 oktober is er, voor wie dat wil, na de dienst weer koffiedrinken in de hal.
Ook het gebruik en de beschikbare capaciteit van de zalen zijn de regels vervallen.
Op de volgende kerkenraad zal, op basis van de situatie dan, gekeken worden wat dan kan of nodig is.

Bloembollenactie 2021
Er is weer een bloembollenactie.
De opbrengst zal gaan naar de speelgoedbank in Apeldoorn.
Aan het einde van de dienst zal de folder en bestellijst uitgedeeld gaan worden.
Op zondag 17 of 24 oktober kunt in de bestellijst inleveren in de doos in de hal. Dan gaan wij uw bestelling doen.
De ZWO-commissie

Wereldvoedseldag en inname spaardoosjes 40-dagentijd
Wereldvoedseldag, deze dag (jaarlijks op 16 oktober) op initiatief van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN brengt tot uiting dat de aarde ruim voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen!
Tevens is dit ook het moment van het innemen van de spaardoosjes van het afgelopen jaar maar ook van de 40-dagentijd.
Dit hebben we niet kunnen doen vanwege Corona.
Dus heeft u nog volle spaardoosjes neem ze mee op zondag 17 oktober.
De ZWO-commissie

Voedselbank
In oktober wordt gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Namens hen hartelijk dank,
de diaconie