De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondagmorgen 17 oktober 2021 om 10.00u. in De Hofstad

Voorganger: ds. J. Woudenberg           Organist: Bert Riphagen

Thema: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet?!”

Welkom en mededelingen
Stilte
Zingen: Lied 287: 1, 2, 5 (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied van de maand, Lied 975: 1, 2, 3 (NLB)

Leefregels op rijm

Zingen: Psalm 86: 4, 5 (NLB)

Gebed om de Heilige Geest

Lezing door lector/ lectrix Psalm 146 (NBV)

Zingen: Psalm 146: 1, 4 (NLB)

Lezing Markus 10: 32-34, 45-52 tekst vers 51b (NBG)

Zingen: Lied 534 (NLB) in beurtzang: allen, vrouwen, mannen, allen

Verkondiging “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!”?”

Meditatief orgelspel over ‘Rust’

Zingen: Evangelische Liedbundel 203: 1, 3, 4 (zie ook Hemelhoog 298: 1, 3, 4) Genade zo oneindig groot… ik was blind…

Dank en voorbeden

Afkondiging Collecten

Slotlied Lied 978: 1, 4

Zegen

 De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
dhr. G. Korts en naar dhr. Rachim Sharify

Bloembollenactie 2021
Er is weer een bloembollenactie.
De opbrengst zal gaan naar de speelgoedbank in Apeldoorn.
Aan het einde van de dienst zal de folder en bestellijst uitgedeeld gaan worden.
Op zondag 17 of 24 oktober kunt in de bestellijst inleveren in de doos in de hal. Dan gaan wij uw bestelling doen.
De ZWO-commissie

Wereldvoedseldag en inname spaardoosjes 40-dagentijd
Wereldvoedseldag, deze dag (jaarlijks op 16 oktober) op initiatief van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN brengt tot uiting dat de aarde ruim voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen!
Tevens is dit ook het moment van het innemen van de spaardoosjes van het afgelopen jaar maar ook van de 40-dagentijd.
Dit hebben we niet kunnen doen vanwege Corona.
Dus heeft u nog volle spaardoosjes neem ze mee op zondag 17 oktober.
De ZWO-commissie

Voedselbank
In oktober wordt gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Namens hen hartelijk dank,
de diaconie

Gastvrouwen en gastheren gezocht!
Nu alles rondom de eredienst weer als vanouds lijkt te kunnen plaatsvinden, betekent dit ook dat we het verwelkomen van de kerkgangers, zoals we dat deden voor corona, weer oppakken.
In de afgelopen periode is een aantal medewerkers van de welkomdienst gestopt, vaak na vele jaren trouwe inzet.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Vindt u/vind jij het leuk om op zondagmorgen het aanspreekpunt/visitekaartje te zijn van De Hofstad?
Meldt u/meld je dan aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem telefonisch contact op met Marjanne Freriks (06-19701075) voor meer informatie.
We rekenen graag op u en jou.

Sing-in
Op zondag 7 november is er weer een Sing-in in de De Hofstad van 19:00-20:00 uur.
Tot maandag 25 oktober kunt u liederen aandragen voor deze Sing-in, door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

21 oktober: Webinar ‘Hoe worden we een groene kerk?’
In oktober organiseren we weer een webinar: Hoe worden we een groene kerk?
Wil jij met je kerk aan de slag met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van je eigen gemeenschap? Meld je dan aan!
De webinar vindt plaats op donderdag 21 oktober, van 20:00 – 21:30 uur.
Projectleider Hanna van der Horst laat je tijdens dit webinar graag zien waarom het belangrijk is om als kerk te werken aan herstel voor de schepping. Ook vertelt ze hoe je dat kunt doen: we delen verhalen van andere kerken en manieren waarop je als kerk een start kunt maken met duurzaamheid. Ook kun je jouw vragen stellen.
Meld je direct aan voor de webinar: https://www.groenekerken.nl/webinars-2

OPROEP VAN DE KRINGLOOPWINKEL!
Voor de 2 daagse Sinter-Kerstmarkt, op 19 en 20 november, is Kringloopwinkel De Hofstad op zoek naar SPEELGOED en KERSTARTIKELEN!!
Mocht u die nog hebben liggen en kwijt willen, dan vragen wij u vriendelijke deze op donderdagavond tussen 18.00 - 20.00 uur af te geven aan de achterkant van de kringloopwinkel (Condorweg 5).
Is het veel of kunt u het niet brengen dan wil de ophaaldienst het eventueel bij u ophalen.
Belt u dan even met 06-57070652 en maak een afspraak.
Alvast hartelijk dank!
Namens de winkel, Ben v/d Velden