De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Avondmaalsdienst op zondag 24 oktober 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Dick Luijmes           Organist: mw. Ans Kuus

INTREE
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Zingen: Psalm 124: 1 “Laat Israël nu zeggen” (NLB) (staand)

Votum
v onze hulp is in de Naam van de Heer
a die hemel en aarde gemaakt heeft
v die trouw houdt tot in eeuwigheid
a en nooit loslaat het werk van zijn handen
Groet

Zingen: Psalm 124: 4 “Die onze boeien slaakt” (NLB) (wij gaan zitten)

Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: Lied 975: 1 en 4 "Jezus roept hier" (2x) (NLB)

WOORD
v de Heer zij met u
a ook met u is de Heer
Gebed

Schiftlezing: Marcus 10: 32 – 45 (NBV) door de lector

Zingen: Lied 990: 4, 5 en 6 “De laatsten worden de eersten” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Gezang 168: 1, 4, 5 en 6 "O Jezus Christus licht" (Liedboek vd Kerken 1973)

MAALTIJD
Voorbede

Aandacht voor de collecten

De tafel wordt klaargemaakt

Vrede- en coronagroet

Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis

v de Heer is met u
a zijn Geest is in ons midden
v Heft uw harten omhoog
a wij heffen ons hart op tot God
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God
a Hij is het waard onze dank te ontvangen

Dankgebed

Zingen: Lied 405: 4 "heilig, heilig, heilig" (NLB)

Instellingswoorden

Acclamatie:
al in uw dood hebt Gij onze dood vernietigd
in uw opstanding hebt Gij ons leven hersteld
Heer Jezus, kom in heerlijkheid, kom spoedig!
Gedachtenis
Onze Vader

Zingen: Lied 377: 1, 5, 6 en 7 "Zoals ik ben" (4x) (NLB)

Gemeenschap van brood en wijn (onderwijl speelt de organist ‘Credo’ door J. de Haan)

Dankgebed

Slotlied 968: 2 en 5 "door God bijeen vergaderd"(NLB)

ZENDING en ZEGENING

Zegen
Beaamd door lied 426 "God zal je hoeden" (NLB)

 De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Ds. D. Luijmes en naar dhr. J. van de Kamp

Voedselbank
In oktober wordt gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Namens hen hartelijk dank, de diaconie

Sing-in
Op zondag 7 november is er weer een Sing-in in de De Hofstad van 19:00-20:00 uur.
Tot maandag 25 oktober kunt u liederen aandragen voor deze Sing-in, door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bloembollenactie 2021
Op zondag 17 of 24 oktober kunt in de bestellijst inleveren in de doos in de hal. Dan gaan wij uw bestelling doen.
De ZWO-commissie

OPROEP VAN DE KRINGLOOPWINKEL!
Voor de 2 daagse Sinter-Kerstmarkt, op 19 en 20 november, is Kringloopwinkel De Hofstad op zoek naar SPEELGOED en KERSTARTIKELEN!!
Mocht u die nog hebben liggen en kwijt willen, dan vragen wij u vriendelijke deze op donderdagavond tussen 18.00 - 20.00 uur af te geven aan de achterkant van de kringloopwinkel (Condorweg 5).
Is het veel of kunt u het niet brengen dan wil de ophaaldienst het eventueel bij u ophalen.
Belt u dan even met 06-57070652 en maak een afspraak.
Alvast hartelijk dank!
Namens de winkel, Ben v/d Velden

Toerustingsavond over ziekenzalving
Donderdagavond 25 november van 19.30 uur tot ca 22.30 uur in De Hofstad
Vanuit het Pastoraat is er een toerustingsavond over ziekenzalving.
Dit onderwerp is relatief weinig bekend binnen de PKN kerken.
Heel kort gezegd is ziekenzalving een handeling waarmee de genadige, liefdevolle betrokkenheid van God bij heel de mens, in ziekte en gezondheid, naar lichaam en ziel tot uitdrukking wordt gebracht.
Hetty Wolters en ds. Dick Luijmes zijn beiden betrokken bij de Charismatische Werk Gemeenschap waar aandacht is voor dit onderwerp. Zij verzorgen deze avond.
De avond is open voor alle mensen die belangstelling hebben.
Aanmelding kan via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en eventueel telefoon 06 3721 9866 van het pastoraat.