De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst van gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

     op zondag 21 november 2021 om 10.00 uur in De Hofstad te Apeldoorn

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Wilco Veldkamp


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 89: 1 en 6 “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 771: 1, 2 en 3 “Ik weet van een stad die komen zal” (NLB) (Lied van de Maand)

Gebed

Woorden van genade en leven

We luisteren naar Lied 479: “Heer, U bent mijn leven” (Hemelhoog) (via YouTube)


Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 139: 1 - 12 (uit de NBV)

Zingen: Lied 730: 1 “Heer, herinner u de namen” (NLB)

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39 (uit de NBV)

Zingen: Lied 479: 3 “Heer, U bent mijn kracht” (Hemelhoog)

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

Verkondiging

We luisteren naar Lied 919: 1 en 4 “Gij die alle sterren houdt” (NLB) (via YouTube

Dienst van gedenken

Gedicht: “Een troost”

Wij gedenken onze overleden broeders en zusters uit De Hofstad
door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we Lied 598 “Als alles duister is” (NLB).

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Na het aansteken van de kaarsen zingen we Lied 66: refrein, vers 1, refrein, vers 2 en refrein “Jezus leeft in eeuwigheid” (Hofstadbundel).

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Wegzending en zegen

Slotlied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
mevr. H. Sangers-Vosselman en naar de fam. Hilgenga.

Nieuwe Coronamaatregelen
Het moderamen heeft naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 12 november gesproken over de mogelijke effecten.
Op dit moment hebben de maatregelen geen gevolgen voor het huidige coronabeleid.
Uiterlijk midden volgende week volgt het PKN advies voor de kerken.
Voor komende zondag zijn er nog geen veranderingen en blijft het bij het dringend advies om 1,5 meter in acht te nemen, mondkapjes te dragen bij verplaatsingen en een ingetogen gemeentezang.
Lilian vd Oetelaar, scriba

Inleveren kopij De Hofstedeling
Kopij voor het Kerstnummer kan weer worden ingeleverd. Uw kopij zien wij graag tegemoet.
Graag uiterlijk voor woensdag 24 november op emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie

Voedselbank
In de maand november worden er voor de Voedselbank tandenborstels en tandpasta gevraagd.
Alvast vriendelijk bedankt, namens de mensen die gebruik maken van de Voedselbank.
De Diaconie.