De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 2 januari 2022 om 10.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Woord van welkom
Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 72: 1 en 7 “Geef, Heer, de koning uwe rechten”

Bemoediging en Groet

We luisteren naar Lied 518: 1 en 2 “Hoe helder staat de morgenster” (NLB) (Lied van de maand januari)

Gebed

Woorden van genade en leven

We luisteren naar Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB) (via YouTube)  

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 61: 10 - Jesaja 62: 3 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 176: 1 en 2 “Om Sions wil zwijg ik niet stil” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 2: 22 - 40 (uit de NBV)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Psalm 150: 1 en 2 “Loof God, loof Hem overal”

Zegen

Orgelspel

 De bloemen gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Fam. P. Spruit en naar de fam. G. Smit

Oliebollenactie ZondagAvondGesprekgroep
Op donderdag 30 december hebben we voor de 30e jaar weer oliebollen gebakken voor een goed doel. Deze keer voor Les ‘Amis de Gambie’ een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia.
Tijdens het bakken werden de verrast door de komst van Burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, die ons feliciteerde met deze 30 jaar. Ook De Stentor kwam voor een interview en maakte foto’s.
Er zijn zo’n 3600 oliebollengebakken met een netto resultaat van € 1.890,=
Alle kopers hartelijk bedankt.

 

Kerkbalans 2022

Voor de 50e keer vindt van 15 januari tot en met 29 januari 2022 de Actie Kerkbalans plaats. Het motto is dit jaar "Geef vandaag voor de Kerk van morgen”. Uw financiele steun is van belang voor de instandhouding van de kerk van nu en van morgen.

De commissie Kerkbalans van onze wijkgemeente is al enige tijd geleden begonnen met de voorbereiding van deze actie.

De leden die vorig jaar de bijdrage digitaal hebben doorgeven krijgen ook nu via de e-mail een uitnodiging om hun bijdrage voor 2022 door te geven.

Voor de leden die vorig jaar de toezegging op papier met een antwoordstrook hebben gereageerd krijgen nu ook op papier een uitnodiging, maar kunnen nu ook kiezen om hun toezegging digitaal door te geven.

Door de huidige situatie rond corona en de maatregelen die onze overheid heeft vastgesteld zullen wij nu de enveloppen enkel rondbrengen en de leden vragen om middels een antwoordenveloppe tereageren (of nog liever de toezegging digitaal doorgeven).

Ook dit jaar bestaat de commissie Kerkbalans van De Hofstad uit de heren, Reyn de Niet, Johan Nieuwland, Jos van den Oetelaar en ondergetekende.

 Als commissie hopen we ook nu weer op een aantal medewerkers te mogen rekenen die bereid zijn om de enveloppen te distribueren en de antwoordenveloppen weer op te halen. Als u wilt helpen dan kunt u zichtmelden via de mail: jan.beeuwkes99@gmail.com of telefoonnummer 06-23207869.

Namens de commissie geldwerving van De Hofstad,

Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans