De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op Zondag 16 januari 2021 om 10 uur in De Hofstad

Voorganger; ds. Albert Roodenburg         Organist: Marc Woning   Dwarsfluit: Marjolein Zijlstra

Orgelspel

Woord van welkom namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 8 “Hoe machtig is Uw naam” van Sela (via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v8vgJ0OYnqs)

Bemoediging en groet

We luisteren naar Lied 518: 1 en 3 “Hoe helder staat de morgenster” (NLB) (Lied van de maand januari)

Inleiding op het thema van de Week van Gebed voor de eenheid

Gebed

We luisteren naar Lied 289: 1, 2 en 3 en het refrein “Heer, het licht van uw liefde schittert” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 - 6 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 489: 1, 2 en 3 “Komt ons in diepe nacht ter ore” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 2: 1 - 12 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 520: 1, 2, 3, 4 en 5 “De wijzen” (NLB)

Verkondiging

Stilte

Orgelimprovisatie

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 1005 “Longing for light, we wait in darkness” (NLB) (via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZeyWIO6DFMo)

Zegen – met gezongen "Amen"


De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. A. Bosman en dhr. W. v.d. Meulen

Bericht naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari 2022

Op vrijdagavond 14 januari 2022 was er opnieuw een persconferentie door het kabinet. Aansluitend heeft het moderamen vergaderd over de gevolgen voor De Hofstad.
De komende twee zondagen blijven de diensten in De Hofstad online. De avondmaalsviering die stond gepland voor zondag 23 januari wordt opgeschoven tot een nader te bepalen datum (februari of maart). Verder vinden er voorlopig ook geen vergaderingen en andere bijeenkomsten plaats in De Hofstad.
Na de volgende persconferentie op 25 januari 2022 zal het moderamen opnieuw vergaderen en wordt u weer verder geïnformeerd.

Het moderamen van De Hofstad

Sing-in
Als de coronamaatregelen het toestaan is er op zondag 7 februari weer een Sing-in in de De Hofstad van 19:00-20:00 uur.

Tot maandag 24 januari kunt u liederen aandragen voor deze Sing-In door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet, Gert Buitenhuis en Hindrik Blaauw

Geef vandaag voor de kerk van morgen (Aktie Kerkbalans 2022)
Beste gemeenteleden,

Ook in 2022 vragen wij aan onze gemeenteleden om zijn of haar financiele bijdrage voor 2022 aan De Hofstad kenbaar te maken.
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!

Dit is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij De Hofstad u en steunt onze kerk financieel. Daar zijn we u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Apeldoorn-Zuid. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen, zoals pastorale bijstand, het verzorgen kerkdiensten en het uitzenden van kerkdiensten via kerk tv en kerkradio.

Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen. Misschien wilt u nadenken om uw bijdrage dit jaar te verhogen.
Dat zou mooi zijn.
Maar natuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage.

Een aantal van u is inmiddels d.m.v. een e-mail op 7 januari jl. benaderd om de toezegging voor 2022 digitaal aan ons kenbaar te maken en op het moment van schrijven (12 januari) heeft ook al 42% van u gereageerd.

Mocht u nog niet gereageerd hebben op de uitnodiging hebben vragen wij u omdat alsnog te doen.       

Voor alle leden die nog niet bekend waren met de mogelijkheid om de kerkelijke bijdrage voor 2022 digitaal door te geven. U ontvangt van een bezorger de komende week vanaf zaterdag 15 januari een papieren uitnodiging.

Wij zouden het fijn vinden als u ervoor kiest om uw toezegging voor 2022 ook digitaal aan ons kenbaar. Dat is gemakkelijk en bespaart tijd.
Maar is dat voor u niet mogelijk, dan kunt u ook gebruik maken van de antwoordstrook en de meegeleverde antwoordenveloppe om uw toezegging voor 2022 aan ons door te geven.        

Het magazine De Hofstad hebben wij geactualiseerd en deze hebben wij voor digitaal beschikbaar gesteld via de website van de De Hofstad. http://dehofstadapeldoorn.nl/magazine.

Namens de commissie geldwerving van De Hofstad, Jan Beeuwkes

Voedselbank
In de maand januari kunt u meehelpen om de Voedselbank van houdbare melk te voorzien.
Melk is een basisproduct, vandaar dat de Voedselbank dit product elke week in het pakket wil meegeven.
Helpt u ook weer mee?
Alvast bedankt,
De Diaconie.