De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op Zondag 23 januari 2021 om 10 uur in De Hofstad

Voorganger; ds. Albert Roodenburg         Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Woord van welkom namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 2 “God zij ons gunstig en genadig”

Bemoediging en groet

We luisteren naar Lied 518: 5 en 7 “Hoe helder staat de morgenster” (NLB) (Lied van de maand januari)

Gebed

We luisteren naar Lied 513: 1, 2 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB) (via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Tbh0-mkiOug)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 (uit de NBV)

We luisteren naar Psalm 136: 1, 2, 3 en 4 “Loof de Heer, want Hij is goed”

Schriftlezing: Openbaring 21: 10 - 11 en 21 - 23 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 776: 1, 2 en 3 “Er wordt een nieuwe stad gebouwd” (NLB)

Verkondiging

Orgelimprovisatie

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 755: 1 en 2 “Toch overwint eens de genade” (NLB) (via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XPFnxMmtGJ4)

Zegen – met gezongen "Amen"

Orgelspel


De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Fam. Klooster en naar de fam. Pot

Sing-in
Als de coronamaatregelen het toestaan is er op zondag 7 februari weer een Sing-in in de De Hofstad van 19:00-20:00 uur.

Tot maandag 24 januari kunt u liederen aandragen voor deze Sing-In door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet, Gert Buitenhuis en Hindrik Blaauw

ACTIE KERKBALANS 2022
Het thema is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”   

Vanaf 7 januari 2022 hebben ongeveer 350 gemeenteleden de gelegenheid gekregen de toezegging digitaal door te geven.
Op 15 januari is de Actie Kerkbalans gestart waarbij in de afgelopen week ca. 550 schriftelijke uitnodigingen zijn bezorgd bij onze gemeenteleden.
De commissie geldwerving dankt alle vrijwilligers die hebben gezorgd voor de distributie van de schriftelijke uitnodigingen.

Tot nu toe (19 januari 2022) hebben 206 gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun toezegging digitaal door te geven en het totaal aan toegezegde bedragen bedraagt € 68.548.  De begrote opbrengst voor 2022 bedraagt € 130.000.

De commissie geldwerving roept iedereen op die nog niet heeft gereageerd op de uitnodiging voor het doen van de geldelijke bijdrage voor 2022 om dit alsnog te doen.
Dat kan door het invullen en retourneren van de antwoordstrook of door het digitaal doorgeven van uw toezegging over 2022.

Met uw financiële steun kunnen wij ook in De Hofstad een kerk van morgen zijn.

Uw toegezegde bijdrage komt volledig ten goede aan onze eigen wijkgemeente.

Draagt u uw steentje bij.

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om niet opnieuw een Hofstad Magazine te maken, maar om De Hofstad Magazine van 2021 te actualiseren.
Een exemplaar van het Magazine kunt u vinden op de site van De Hofstad onder tabblad Magazine.

Hartelijk dank           

Het College van Kerkrentmeesters.

Voedselbank
In de maand januari kunt u meehelpen om de Voedselbank van houdbare melk te voorzien.
Melk is een basisproduct, vandaar dat de Voedselbank dit product elke week in het pakket wil meegeven.
Helpt u ook weer mee?
Alvast bedankt,
De Diaconie.