De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 12 februari 2022 om 10 uur in De Hofstad

Voorganger ds. Eldering-Schenkel               Organist: Marc Woning

Orgelspel

 Welkom en mededelingen.

We zingen ingetogen lied 280 vers 1, 2, 3 en 4 (NLB)

 Votum en groet

Voorganger  Hem die hemel en aarde schiep
Allen            die mens en dier bij name riep
Voorganger die hemelhoog is en nabij
Allen           en nooit in de steek laat wat bij hem hoort.

Genade en vrede van deze hemelhoge en nabije God
Liefde van dezelfde Gods zoon die liefde geeft en aandacht
En van die Geest die in ons wonen wil Amen

Zingen lied van de maand 528  1, 3 en 5 (NLB)

Gebed waarin we de nood van de wereld bij God brengen en Hem om ontferming smeken door te zingen na de woorden daarom roepen wij tot u “Heer ontferm u”

Loflied lied 975 vers 1 en 2 (NLB)

Gebed voorde schriftlezing om Gods Geest

Schriftlezing Gen 45 vers 3-15 (NBV)

Zingen Lied 90 vers 1 (NLB)

Schriftlezing Lucas 6 vers 27 – 38 (NBV)

Zingen Lied 90 lied 90 vers 8 (NLB)

Verkondiging.

Zingen lied 422 1, 2 en 3 (NLB)

Voorbeden en dankgebed stilgebed Onze Vader

Inzameling der gaven

Slotlied 416 (NLB)

Uitzending en zegen

Zingen “Amen” 

 

 


 

De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. E. Kelderman, mevr. G. Schut en naar mevr. B. de Bruin - Oosterkamp

 

Voedselbank
Voor de maand februari wil de Voedselbank graag potjes jam inzamelen.
Doet u ook weer mee?
Nu we weer naar de kerk mogen, kan de mand bij de ingang worden gevuld.
Alvast weer hartelijk bedankt.
De Diaconie.


De Hofstdeling
Het volgende nummer van De Hofstedeling zal in april verschijnen.
De uiterste inleverdatum van de kopij voor het paasnummer is
woensdag 9 maart 2022. Wat die dag om 23:59 uur niet binnen is, wordt
niet meer geplaatst!
De redactie ziet de kopij het liefst aangeleverd via het
volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie De Hofstedeling