De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op de Doorstartzondag op zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 145: 1 en 2 “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal”

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 528: 1, 2 en 3 en het refrein “Omdat Hij niet ver wou zijn” (NLB)
                                                                                  (Lied van de maand februari)
Gebed

Aandacht voor het jaarthema: “Van U is de toekomst”

We luisteren naar het lied “Toekomst vol van hoop” van Sela (via YouTube)

Schriftlezing: Psalm 8: 1 - 10 (uit de NBV)

Zingen: Lied 343: 1, 2 en 4 “Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam”(Evangelische Liedbundel)

Verkondiging

Zingen: Lied 970: 1, 2 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

De nieuwe pastoraal werker, Remko Groen, stelt zich voor

Zingen: Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed

We luisteren naar het lied “Onze Vader verborgen” van Huub Oosterhuis (via YouTube)

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 374: 1 en 3 en het refrein “O Heer, mijn God” (Evangelische Liedbundel)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

 


 


De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. R. Groen, naar mevr. D. Grutterink en naar de fam. J. Fransen


Na de persconferentie van afgelopen dinsdag is het Moderamen bij elkaar geweest en zijn de nieuwe matregelen besproken.
Dit houdt in dat wij voorlopig tot het volgende weegmoment nog de 1,5 meter en mondkapjes aanhouden.
De mondkapjes zijn na 25 februari geen verplichting meer maar is wel een advies.
Handen schudden wordt ook nog niet gedaan.
M.i.v. 27 februari kunnen wij weer koffie drinken na de dienst.
Dit gebeurt zoals we al vaker gedaan hebben in de kerk, waar dan de tafels en stoelen
gezet worden aan de linker kant van de kerk als u binnen komt.

In de dienst van a.s. zondag wordt Remco Groen, onze nieuwe pastoraalwerker voorgesteld aan de gemeente.


Voedselbank
Voor de maand februari wil de Voedselbank graag potjes jam inzamelen.
Doet u ook weer mee?
Nu we weer naar de kerk mogen, kan de mand bij de ingang worden gevuld.
Alvast weer hartelijk bedankt.
De Diaconie.


De Hofstdeling
Het volgende nummer van De Hofstedeling zal in april verschijnen.
De uiterste inleverdatum van de kopij voor het paasnummer is
woensdag 9 maart 2022. Wat die dag om 23:59 uur niet binnen is, wordt
niet meer geplaatst!
De redactie ziet de kopij het liefst aangeleverd via het
volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie De Hofstedeling


Sing-in
Op zondag 6 maart is er weer een Sing-in in de De Hofstad van 19:00-20:00 uur.
Tot woensdag 23 maart kunt u liederen aandragen voor deze Sing-In door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met vriendelijke groet,
Gert Buitenhuis en Hindrik Blaauw


Bericht van de algemene kerkenraad
De algemene kerkenraad heeft dhr. M. (Rien) van Burg, Turfstekershoeve 28 te Apeldoorn verkozen tot ouderling met bepaalde opdracht en hem voorts benoemd tot scriba van de algemene kerkenraad.
De algemene kerkenraad is verheugd dat de al wat langer bestaande vacature weer wordt ingevuld.
Als er 25 februari 2022 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de voorzitter van de algemene kerkenraad, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zal Rien in een eredienst in de Eben Haëzerkerk in het ambt worden bevestigd.