De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 27 februari 2022 om 10.00 uur in De Hofstad
In deze dienst vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Bert Riphagen

 

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 62: 1 en 5 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 528: 1, 3 en 4 en het refrein “Omdat Hij niet ver wou zijn” (NLB)
                                                                                   (Lied van de maand februari)

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 221: 1 en 3 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 24: 13 - 27 (uit de NBV)

Zingen: Lied 646: 1, 2, 3 en 4 “De Heer is onze reisgenoot” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 24: 28 - 35 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen (staande): Lied 340b: “Ik geloof in God de Vader” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

We luisteren naar Lied 388 “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” (NLB) (via YouTube)

Na het lied halen de diakenen de kleden van de Avondmaalstafel af.

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de viering luisteren we naar ingetogen meditatief orgelspel

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 1010: 1, 2 en 3 “Geef vrede, Heer, geef vrede” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel


 

De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
fam. A. de Vries en bij de fam. C. Jeths

Koffiedrinken na de dienst
M.i.v. 27 februari kunnen wij weer koffie drinken na de dienst.
Dit gebeurt zoals we al vaker gedaan hebben in de kerk, waar dan de tafels en stoelen
gezet worden aan de linker kant van de kerk als u binnen komt.

Voedselbank
Voor de maand februari wil de Voedselbank graag potjes jam inzamelen.
Doet u ook weer mee?
Nu we weer naar de kerk mogen, kan de mand bij de ingang worden gevuld.
Alvast weer hartelijk bedankt.
De Diaconie.

De Hofstdeling
Het volgende nummer van De Hofstedeling zal in april verschijnen.
De uiterste inleverdatum van de kopij voor het paasnummer is
woensdag 9 maart 2022. Wat die dag om 23:59 uur niet binnen is, wordt
niet meer geplaatst!
De redactie ziet de kopij het liefst aangeleverd via het
volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie De Hofstedeling

Sing-in
Op zondag 6 maart is er weer een Sing-in in de De Hofstad van 19:00-20:00 uur.
Tot woensdag 23 maart kunt u liederen aandragen voor deze Sing-In door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met vriendelijke groet,
Gert Buitenhuis en Hindrik Blaauw