De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 6 maart 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Diaconaal predikant Gertrudeke van der Maas Organist: Bert Riphagen

Thema: Alles komt goed?!

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Moment van stilte

Openingslied Lied 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (melodie: Licht dat ons aanstoot)

Onze Hulp en Groet

Kyriegebed

Lied 547: 1 en 2 ‘Met de boom des levens’ (Lied van de maand)

Inleiding op het thema

Dienst van het Woord

Gebed

Bijbellezing Lucas 4,1-13 – Nieuwe Bijbelvertaling

Lied voor de Veertigdagentijd:

Refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

In het begin klinken woorden van leven,
bloemen van hoop bloeien in de woestijn.
Want onze Heer heeft het kwade verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn

Overweging

Meditatieve muziek
(keuze organist: Jezus leven van ons leven)

Gedicht ‘Als er muren voor ons staan’

Luisterlied 338 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’  (via YouTube)

Dienst van het antwoord

De gebeden
Dankgebed en voorbeden, stil gebed.
De gebeden worden afgesloten met het Onze Vader.

Afkondiging van de collecten

Diaken van het jaar

Slotlied: Lied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’

Wegzending en zegen

Zegen

Orgelspel


De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar:
Fam. H. Eldering- Schenkel, Vaassen en naar dhr. R. Heusinkveld

 

De Hofstdeling
Het volgende nummer van De Hofstedeling zal in april verschijnen.
De uiterste inleverdatum van de kopij voor het paasnummer is
woensdag 9 maart 2022. Wat die dag om 23:59 uur niet binnen is, wordt
niet meer geplaatst!
De redactie ziet de kopij het liefst aangeleverd via het
volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie De Hofstedeling