De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie dienst op Goede Vrijdag 15 april 2022 om 19.30 uur in De Hofstad
 
Predikant: Egbert Fokkema      Organist: Marc Woning      OvD en lectrix: Lilian van den Oetelaar
    
We zijn en blijven stil als we de kerk binnenkomen en gaan zitten.

Moment van stil zijn voor aanvang van de dienst.
 
We gaan staan en zingen: Gezang 177: 1, 7 ‘leer mij o Heer uw lijden recht betrachten" (NLB)

We gaan weer zitten

Stilstaan bij het leed in Oekraïne doordat voorganger en gemeente zingen op de melodie van Lied 221 
‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’ (tekst Ria Borkent)
Voorganger: Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, Wanneer soldaten sneuvelen in pijn en burgers schuilen in verborgen kelders. Als de agressor aast op meer terrein en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.
Allen: Wie zo zijn hele leven achter laat en vluchten moet naar nergens land en verder. Zij gaan berooid in tranen over straat. Geef onderweg aan hen een goede herder, een mens die helpt, een deur die open staat, een hart vol liefde, in de nood een redder. Voorganger: Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, het leven is bij U in goede handen. U droeg het kruis en bied ons vrede aan, een warm onthaal van vrijheid, open armen. U helpt ons in de strijd van het bestaan en geeft als wapen: Liefde voor de ander! Gebed, af te sluiten met ‘O hoofd vol bloed en wonden..’ (via YouTube) De eerste lezing : Marcus 14: 32-42 (NBV) Zingen: Psalm 42: 1, 3, 7 en Psalm 25a: 1 (NLB) Schriftlezing : Marcus 14: 43-52 (NBV) Zingen: ELB 118: 1, 4 ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’ Voorganger: Schriftlezing: Marcus 14 vs 53- 65, vertaald in een tekst uit het Paasoratorium, geschreven door Ria Borkent, getiteld: ‘Zij leiden de Messias’ Zingen: Lied 587: 1, 2, 6, 7 ‘Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen’ (NLB) Schriftlezing: Marcus 15: 16-26 (NVB) Samen zingen: Gezang 189: 1, 4 ‘Mijn Verlosser hangt aan t kruis’ (LvdK) Schriftlezing: Marcus 15: 26- 37 (NBV) De Paaskaars wordt gedoofd (ovd);
Het Heilig Avondmaalsstel, het Avondmaalskleed en de antependia worden nu in stilte de kerk uitgedragen
Schriftlezing: Marcus 15: 40-47 (NBV) We luisteren en kijken naar Oekraiense christenen die in Amsterdam de Subway Prayer Song zingen (via YouTube) Slotlied (staande): 575: 1, 5, 6 ‘Jezus leven van ons leven’ (NLB) Samen bidden wij nu het Luthers avondgebed en verlaten daarna in stilte de kerk