De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de dienst op zondag 17 april 2022, Eerste Paasdag, 10:00 uur.


Voorganger: ds. Albert Roodenburg         
Organist: Marc Woning
Solist: Zwier van der Weerd
Pianist: Harrie Stijf


Zingen voor de dienst: Lied 624: 1, 2 en 3 “Christus, onze Heer, verrees” (NLB)
                                Lied 122: 1, 3 en 4 “Daar juicht een toon” (Evangelische Liedbundel)

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 2 “Zing voor de HEER, om Hem te eren” (uit de nieuwe Psalmberijming 2021)

  Zing voor de HEER, om Hem te eren,
want Hij heeft wonderen verricht.
Hij wist met kracht te triomferen;
zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
naar Israël, dat met Hem leeft.
De hele wereld is getuige:
Hij is het die verlossing geeft.
Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De HEER komt ons met recht omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.


Bemoediging en groet

Zingen: Lied 608: 1 en 3 “De steppe zal bloeien” (NLB) (Lied van de maand april)

Gebed

Albert Ruiter geeft een persoonlijke toelichting bij de schilderijen (van gemeenteleden uit De Hofstad) die in de consistorie hangen.

Zwier van der Weerd zingt het lied “Er is hoop, hoop voor de toekomst” (en “Heer, U bent mijn leven”)

Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18 (uit de NBV door Marjanne Freriks)

Verkondiging

Zingen: Lied 137 “Omdat Hij leeft” (Evangelische Liedbundel) Samenzang Zwier van der Weerd en allen

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Zwier van der Weerd zingt het lied “Toekomst vol van hoop”

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 411: refrein (allen), 1 (Zwier), refrein (allen), 2 (Zwier) en refrein (allen) “Jezus leeft in eeuwigheid” (Evangelische Liedbundel)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Zingen (staande): Lied 132: 1 en 3 “U zij de glorie” (Evangelische Liedbundel)

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.


Orgelspel

We wensen u en jullie hele gezegende Paasdagen toe!

 


 

De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:

Fam. E. van den Brink en bij mevr. A. Bogerd

 

Voedselbank
Voor April is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt in de mand in de hal van de kerk.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!


Spaardoosjes
Graag herinneren wij u eraan dat u vandaag: zondag 17 april, de spaardoosjes van de
40-dagentijd weer kunt inleveren. U kunt deze inleveren voor de dienst in de hal.
De opbrengst zal bij de verschillende projecten van Kerk in Actie terecht komen.
Alvast hartelijk dank voor het meesparen!
De ZWO-commissie

 

Herinnering gemeente-ochtend op 23 april  in De Hofstad
Vanaf 9.30 uur is de inloop met koffie/thee en iets lekkers, waarna om 10.00 uur het programma begint.
Rond 12.00 uur willen we met elkaar genieten van de lunch en rond 13.00 uur eindigt het programma.
Opgeven kan nog tot 21 april via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
U/jij komt toch ook?!