De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de Eredienst op zondag 15 mei 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg        Organist: Wilco Veldkamp


Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 910: 1 en 4 “Soms groet een licht van vreugde” (NLB) (lied van de maand mei)

Gebed

We belijden staande ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen (staande): Lied 706: 1, 2 en 4 “Dans mee met Vader, Zoon en Geest” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 - 9 (uit de NBV)

Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3 “Wie oren om te horen heeft” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Johannes 13: 31 - 35 (uit de NBV)

Verkondiging


Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 636: 1, 2 en 3 “Liefde is licht, opnieuw geboren” (NLB)

Afkondiging van overlijden

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten


Slotlied (staande): Lied 913: 1, 2, 3 en 4 “Wat de toekomst brengen moge” (NLB)


Wegzending en zegen


Zingen (staande): “Amen” (3x)


Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
fam. R. IJzerman en naar mevr. G. Stoeltje.

Voedselbank.

In de maand mei willen we graag pakken rijst inzamelen voor de voedselbank. Namens de cliënten van de voedselbank hartelijk dank.

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in de Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om een begin te maken met “open kerk” zijn op elke 1e zaterdag van de maand, te beginnen op 7 mei 2022.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!

Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

Eindelijk kan het weer.

Het bestuur van Stichting Kringloop De Hofstad wil u en jullie allen uitnodigen voor de gezellige vrijwilligersavond op vrijdag 20 mei
Niet alleen de vrijwilligers van de kringloopwinkel, maar ook alle gemeenteleden die iets doen in de kerk!
Weet dat u allen welkom bent!

Waar: De Hofstad
Tijd: vanaf 17.30 uur
Opgeven: Voor 14 mei per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon naar Hindrik Blaauw: 06-51080121

Namens het bestuur:
Ben van de Velden

 

Kom in mijn tuin.

De vraag is al van verschillende kanten gekomen, dus…
Deze zomer organiseren we in de maanden juni, juli en augustus weer “Kom in mijn tuin”.  
Het concept is inmiddels bekend.
Wie het leuk vindt om gasten in zijn/haar tuin te ontvangen kan zich op een datum inschrijven.
Na de kerkdienst is dat het adres waar koffie-/theedrinkers welkom zijn.
We starten in juni. Iedere eerste zondag drinken we koffie in (de tuin van) De Hofstad.

In de hal van de kerk komt weer een inschrijflijst te hangen. We hangen de lijst voor vrijdag 20 mei  op.
Het gaat om de volgende data; 12, 19 en 26 juni. 10, 17, 24 en 31 juli. 14, 21 en 28 augustus.
Op 4 juni, 3 juli en 7 augustus koffie in De Hofstad (tuin).

Voor 31 juli is er inmiddels al een opgave binnen. Dan drinken we koffie in Buurttuin De Heeze.
We zien uit naar b(l)oeiende en vruchtbare ontmoetingen.

Hartelijke groet, Janneke en Inge

Team Activiteiten Pastoraat.