De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 22 mei 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg        Organist: Wilco Veldkamp

 

Orgelspel

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

 

Aanvangslied (staande): Psalm 66: 1 en 6 “Breek, aarde, uit in jubelzangen”

 

Bemoediging en Groet

 

Zingen: Lied 910: 2 en 3 “Goddank, wij overdenken” (NLB) (Lied van de maand mei)

 

Gebed

 

Woorden van genade en leven

 

Zingen: Lied 657: 1 en 4 “Zolang wij ademhalen” (NLB)

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 20: 1 - 17 (uit de NBV)

 

Zingen: Psalm 119: 6 en 12 “O God, ik ben van harte zeer verblijd” (NLB)

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 23 - 29 (uit de NBV)

 

Verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: Lied 704: 1, 2 en 3 “Dank, dank nu allen God” (NLB)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Afkondiging van de collecten

 

Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2, 3 en 4 “God, schenk ons de kracht” (NLB)

 

Wegzending en zegen

 

Zingen (staande): “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. B. Braad en mevr. A. Binnendijk.

Voedselbank.

In de maand mei willen we graag pakken rijst inzamelen voor de voedselbank. Namens de cliënten van de voedselbank hartelijk dank.

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om een begin te maken met “open kerk” zijn op elke 1e zaterdag van de maand. We zijn hiermee begonnen op 7 mei 2022.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

Kom in mijn tuin.
De vraag is al van verschillende kanten gekomen, dus…
Deze zomer organiseren we in de maanden juni, juli en augustus weer “Kom in mijn tuin”.
Het concept is inmiddels bekend.
Wie het leuk vindt om gasten in zijn/haar tuin te ontvangen kan zich op een datum inschrijven.
Na de kerkdienst is dat het adres waar koffie-/theedrinkers welkom zijn.
We starten in juni. Iedere eerste zondag drinken we koffie in (de tuin van) De Hofstad.

In de hal van de kerk hangt weer een inschrijflijst.
Het gaat om de volgende data; 12, 19 en 26 juni. 10, 17, 24 en 31 juli. 14, 21 en 28 augustus.
Op 4 juni, 3 juli en 7 augustus koffie in De Hofstad (tuin).

Voor 31 juli is er inmiddels al een opgave binnen. Dan drinken we koffie in Buurttuin De Heeze.
We zien uit naar b(l)oeiende en vruchtbare ontmoetingen.

Hartelijke groet, Janneke en Inge
Team Activiteiten Pastoraat.

Eindresultaat pannenkoeken restaurant.

Vorige week hebben we van het netto bedrag van € 1500, wat we hebben overgehouden van het pannenkoeken restaurant, flesjes water, veel houdbare levensmiddelen, tandpasta, tandenborstels, maandverband en paracetamol gekocht. Dit alles hebben we naar Stichting WHOE op het Zwitsal terrein gebracht.

Het is de volgende dag samen met bedden, stoelen tafels van onze kringloop winkel geladen in een grote oplegger met nog veel meer spullen die bij de WHOE zijn ingeleverd.

Nog dezelfde dag is de vrachtwagen vertrokken naar Kiev, en dat het daar hard nodig is zien we dagelijks.Toch mooi die samenwerking die we hier in Apeldoorn hebben en dat we elkaar zo makkelijk weten te vinden.