De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de eredienst op zondag 29 mei 2022 in De Hofstad

 

Voorganger: ds. Egbert Fokkema        Organist: Wilco Veldkamp

 

 

Thema: ‘Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust geen ruimte meer kon vinden….!

 

Aanvangslied: uit ‘Dat geloof ik…van André Troost’ op melodie Lied 273 (NLB)

 

Onze Hulp en Groet

 

Zingen: Lied 910: 4 (NLB) (Lied van de maand mei)

 

Toelichting op het gekozen thema

 

Gebed om ontferming

 

Zingen: Lied 461: 1,2,3 (uit Zangen van zoeken en zien melodie lied 969 NLB)

 

Hartversterker

 

Zingen: Lied 102: 1,2,3 (uit Zangen van zoeken en zien’ melodie lied 487 Liedboek voor de Kerken)

 

Gebed bij de opening van Het Woord

 

Een gesprekje met vluchtelingen / nieuwe Nederlanders….

 

Opdracht: Deuteronomium 26 vs 8-14 (Bijbel in gewone taal) door voorganger

 

Zingen: Lied: 973 (NLB)

 

Eerste lezing: OT: Psalm 84 (Bijbel in gewone taal) door Marjanne Freriks

 

Zingen: Lied 213 uit ‘Zingende gezegend’ (melodie Psalm 84)

 

Tweede lezing: NT: Johannes 6 vs 1-13 (Bijbel in gewone taal) door Marri Brouwer

 

Zingen: Lied 276: 1,3 (NLB)

 

Verkondiging

 

Luisteren en kijken naar ‘Mag ik dan bij jou..’van Claudia de Breij van 28-06 2018

 

Dienst van barmhartigheid. Wij geven en delen onze gaven

 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

 

Slotlied: Lied 84 uit ‘tegen het donker’ (melodie Gez. 435 Liedboek voor de Kerken)

 

Zegen beantwoord met Amen (3x)

 


De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. D. Mooy en fam. G. van der Haar

 

 

Vier het Pinksterfeest mee op 5 juni in De Hofstad.

Op zondag 5 juni zijn er in de ochtend en de avond feestelijke Pinksterdiensten.

De ochtenddienst vieren we samen met de Molukse gemeente GJPIN. We zingen mooie Pinksterliederen in het Nederlands en het Maleis. We luisteren naar het koor van de Molukse gemeente. Gemeenteleden van de Molukse gemeente en van De Hofstad vertellen wat Pinksteren voor hen betekent. Da. Christina Parinussa en ds. Albert Roodenburg hopen in deze dienst, die om 9.30 uur begint, voor te gaan.

Na afloop van de dienst is er koffie met daarbij verschillende lekkernijen die gemaakt zijn door de gemeenteleden van GJPIN. Op deze manier mogen we ook onze onderlinge verbondenheid vieren en elkaar bij de koffie ontmoeten.

S-avonds om 19.00 uur is er een Pinkster zangdienst met als thema: ‘Wij leven van de wind’. De liturgie bestaat uit liederen van het sprankelende Gospelkoor ‘Say Yes’ en veel bekende, prachtige samenzangliederen. In deze dienst hoopt ds. Egbert Fokkema voor te gaan.

Wij nodigen u en jullie van harte uit bij de viering(en) op zondag 5 juni in De Hofstad.

Molukse Gemeente GJPIN en Taakgroep Vieren en Gemeente De Hofstad

 

Voedselbank.

In de maand mei willen we graag pakken rijst inzamelen voor de voedselbank. Namens de cliënten van de voedselbank hartelijk dank.

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om een begin te maken met “open kerk” zijn op elke 1e zaterdag van de maand. We zijn hiermee begonnen op 7 mei 2022.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

 

Kom in mijn tuin.

De vraag is al van verschillende kanten gekomen, dus…
Deze zomer organiseren we in de maanden juni, juli en augustus weer “Kom in mijn tuin”.
Het concept is inmiddels bekend.
Wie het leuk vindt om gasten in zijn/haar tuin te ontvangen kan zich op een datum inschrijven.
Na de kerkdienst is dat het adres waar koffie-/theedrinkers welkom zijn.
We starten in juni. Iedere eerste zondag drinken we koffie in (de tuin van) De Hofstad.

In de hal van de kerk hangt weer een inschrijflijst.
Het gaat om de volgende data; 12, 19 en 26 juni. 10, 17, 24 en 31 juli. 14, 21 en 28 augustus.
Op 4 juni, 3 juli en 7 augustus koffie in De Hofstad (tuin).

Voor 31 juli is er inmiddels al een opgave binnen. Dan drinken we koffie in Buurttuin De Heeze.
We zien uit naar b(l)oeiende en vruchtbare ontmoetingen.

Hartelijke groet, Janneke en Inge
Team Activiteiten Pastoraat.