De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 31 juli 2022 om 9.30 uur in De Hofstad

7e zondag van de zomer                    Thema: neem ons aan, zoals wij zijn

Voorganger: ds. Martin de Jong (Arnhem)       Organist: Bert Riphagen

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Moment van stilte
(Gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet
Drempelgebed

Zingen lied 828: 1, 2 en 3 ‘Stem als een zee van mensen’ (NLB)

Wij bidden om Gods nabijheid in de nood op de wereld

Zingen als loflied 704: 1 en 3 ‘Dank, dank nu allen God’ (NLB)

Wij bidden om Geest

Inleiding op de thematiek van deze zondag

Wij lezen psalm 16 (NBV)

Zingen lied 837: 1 en 2 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ (NLB)

Wij lezen Lukas 9: 51 – 62 (NBV)

Zingen lied 833 ‘Neem, mij aan zoals ik ben’ (3 x) (NLB)

Verkondiging

Meditatieve orgelspel bij het thema

Zingen: lied 802: 1, 4, 5 ‘Door de wereld gaat een woord’ (NLB) (Lied van de maand)

Wij danken en bidden

Wij kunnen financiële bijdragen leveren

Slotlied 840: 1, 2 en 3 ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom (NLB)

Wij delen in de zegen

Amen (3x)

Orgelspel

Wij kunnen elkaar ontmoeten bij koffie en thee in de buurttuin van De Graanhof

 De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
De familie B. van der Velden en naar mevr. J. Alberts – Holdijk

Voedselbank
In de maand juli wil de voedselbank graag crackers en knackebrod ontvangen. De manden bij de ingang kunnen daarmee worden gevuld. Alvast namens de clienten van de voedselbank, vriendelijk bedankt.

Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente
We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. Er staat een doos in de hal waar u de potjes in kunt zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee?

Kom in mijn tuin 31 juli 2022
Komende zondag zijn we welkom in de Buurttuin van de Graanhof. Deze ligt achter het gebouw aan de Graanhof 2. Leuk om ook kennis te maken met het principe van een buurttuin.
We hopen u / jullie allen te ontmoeten aan de koffie / thee op de aangegeven plekken.
Een hartelijke groet van Inge en Janneke (Team Activiteiten Pastoraat)

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 6 augustus is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

Kofferbakverkopen 2022
Na 2 jaren zonder de vertrouwde kofferbakverkopen van de stichting W.H.O.E. te Apeldoorn kunnen we dit jaar de draad weer oppakken. Voorheen was dit langs Kanaal Zuid, dit jaar zijn we op het terrein van Victoria Boys aan de Berghuizerweg 153 te Apeldoorn. Met dank aan deze voetbalvereniging die hun accommodatie beschikbaar stelt.
We zien u graag op dit fantastische evenement op de zaterdagen 23 en 30 juli en op 6, 13 en 20 augustus van 09.00 uur tot 15.00 uur. Toegang is gratis.
U kunt gratis parkeren in de parkeerkuil van de Koning Willem III kazerne aan de Sportlaan.
De opbrengst van de verhuur van de verkoopplekken is geheel voor de transporten van hulpgoederen aan Oekraïne.
Stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulpgoederen Oost Europa)