De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 11 september 2022 om 10.00 uur in De Hofstad.


Het thema van deze Startzondag is: ‘Aan tafel!’
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding


Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Muzikale medewerking: Gospelkoor ‘Next Generation’ & band o.l.v. André Bijleveld
--------

Koor zingt: ‘Een nieuw lied’

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Opwekking 123: “Groot is Uw trouw, o Heer”

Bemoediging en groet

Samenzang: Psalm 139 (Psalmproject)

Gebed

Inleiding jaarthema: ‘Aan tafel!’ Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

We luisteren naar het lied “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” door Leona Philippo
(via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk)

Koor zingt: “We have come into this house”
“U geeft rust”

Schriftlezing: Jesaja 55: 1 - 6 (uit de NBV21) door Anneke Riphagen

Verkondiging

Koor zingt: “Believe for it”
“Ken je mij”

Samenzang: “Witter dan sneeuw” (Psalm 51, Psalmproject)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Opwekking 407: “Hoe groot zijt Gij”

Wegzending en zegen

Koor zingt: “The Blessing”
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. G. Korts en naar dhr. G. Koomen.

Voedselbank.
Voor de maand september vraagt de Voedselbank om jam.
Het is toch altijd weer fijn dat de mand bij de ingang van De Hofstad zo goed gevuld wordt.
Ook dat is samen delen.
De Diaconie.

Startzondag.
Beste gemeenteleden en gasten,
Deze zondag: 11 september is het startzondag in De Hofstad.
In een feestelijke viering, die om 10.00 uur begint, mogen we elkaar rondom het nieuwe jaarthema dat luidt: ‘aan tafel!’: Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding, ontmoeten.
Het koor ‘Next Generation’ onder leiding van André Bijleveld zal met een aantal prachtige liederen en met het begeleiden van de samenzang de dienst een extra feestelijk karakter geven.
Wij vragen aan u en jullie om op startzondag 1 of 2 bloemen (uit eigen tuin of gekocht) mee te brengen zodat we met elkaar een ware bloemenzee laten ontstaan op de Avondmaalstafel.
Na afloop van de dienst is er natuurlijk koffiedrinken met hierbij een toepasselijke traktatie.
Iedereen van harte uitgenodigd!