De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       


Liturgie voor de dienst op zondag 18 september 2022 om 10.00 uur in De Hofstad


Voorganger: Ds. J.A. Woudenberg.         Organist: Bert Riphagen.

Vooraf: Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 405: 1, 2

Bemoediging en groet

Zingen Lied 712 , alle coupletten (Lied van de maand september)

Drempelgebed

Zingen Psalm 99: 1, 4

Als leefregel (NBV) 1 Corinthiërs 13 (geheel) door Marri Brouwer

Zingen Psalm 27: 2

Gebed om de Heilige Geest

Zingen Evangelische Liedbundel 409: 1 (Ik zie een Poort wijd open staan)

Schriftlezing door Marri Brouwer (NBG, vert. 1951) Openbaring 4

Zingen uit Liedboek 1973 Gezang 296: 1, 2, 3

Verkondiging “Zie, een deur, geopend in de hemel!” (Openbaring 4: 1a)

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 754, alle coupletten

Gebeden

Collectemoment

Zingen Lied 413, alle coupletten

Zegen (Amen 3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mevr. J. Modderkolk en naar de fam. R. Groen.

Voedselbank.
Voor de maand september vraagt de Voedselbank om jam.
Het is toch altijd weer fijn dat de mand bij de ingang van De Hofstad zo goed gevuld wordt.
Ook dat is samen delen.
De Diaconie.

Uitnodiging voor de burendag.
Op zaterdag 24 september is het landelijke burendag.
Onze buren van de Samuelkerk hebben dit jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd op het plein voor de kerk aan de Talingweg.
Als Hofstad gemeente verlenen we onze medewerking door vanuit kraampjes spulletjes te verkopen uit onze kringloopwinkel.
Zo zijn wij samen als kerken zichtbaar in de wijk.

Kerkproeverij in het Oranjepark.
Op zaterdag 8 oktober 2022 wordt in het Oranjepark van 11 tot 16 uur een Kerkproeverij evenement gehouden. Wat is er in het kerkleven zoal te beleven? Er zijn veel marktkraampjes, optredens van koren en sprekers; aan de inwendige mens is ook gedacht.
Ook De Hofstad is vertegenwoordigd met een kraam waarop de Kringloopwinkel zich zal presenteren.
Kom “proeven” wat de Apeldoornse kerken zoal te bieden hebben.
Als u gaat….neem vooral iemand mee voor wie de drempel van de kerk misschien te hoog is.
Zet deze datum in uw agenda; het belooft een gezellige dag te worden.