De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
De gemeentegroeigroep is een gespreksgroep die bij elkaar komt op meestal de eerste vrijdag van de maand tussen 13.30-en 15.30 uur, op wisselende locaties.
Jezus investeerde de meeste tijd in het onderricht geven aan 12 leerlingen. Zo werkte Hij in een kleine groep. Dit willen wij ook doen in de GGG. In de intensiteit van het onderlinge gesprek groeit de gemeenschap met God en elkaar. Hierbij gebruiken wij de komende 2 jaar het boekje Sterk en moedig als Jozua, uitgegeven door het EvangelischWerkverband.
Naast ontmoeting praten we dus met elkaar over ons geloof, hoe wij het persoonlijk beleven en in de samenleving. Hierbij willen we luisteren naar wat we in de bijbel lezen, maar ook naar elkaar. Wat we zo met elkaar delen blijt binnen de groep. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. Wij willen op vrijdag 7 september starten bij de familie Mulderij, Eerste Wormenseweg 380, dat is boven Dok Zuid.
Daar wij op verschillende adressen samenkomen raad ik u aan eerst even mij te bellen als u mee wilt doen.
U bent hartelijk welkom!
Namens alle deelnemers Hans Duijm, tel. 5338027.