De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

De gemeentegroeigroep is een gespreksgroep die bij elkaar komt op meestal de eerste vrijdag van de maand tussen 13.30 en 15.30 uur, bij Sietske Terpstra, Tjonger 50, tel. 5411373.
Naast ontmoeting praten we met elkaar over ons geloof, hoe wij dat persoonlijk beleven en in de samenleving. Hierbij willen we luisteren naar wat we in de Bijbel lezen, maar ook naar elkaar. Wat we zo met elkaar delen blijft binnen de groep. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. We gebruiken gespreksmateriaal van het Evangelisch Werkverband. In seizoen 2017-2018 is het onderwerp "Leven met de Psalmen". Geloof, twijfel, lijden en verlossing worden in de Psalmen beschreven, maar ook wordt de Heer geprezen! Met ingang van vrijdag 6 januari 2017 gaan we diverse Psalmen lezen, bespreken en met elkaar delen wat het ons zegt.
Als u zin heeft mee toedoen: u bent van harte welkom!
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Sietske Terpstra of Hans Duijn, tel. 5338027.
Sietske Terpstra en Hans Duijn.