De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Agenda De Hofstad

zo 16 dec 2018 10:00 -
Morgendienst, ds. A.R. Roodenburg
zo 16 dec 2018 12:00 -
Lunch in De Hofstad
wo 19 dec 2018 14:00 - 16:15
Kerstviering ouderenwerk
wo 19 dec 2018 19:00 - 19:45
Gebedssamenkomst
do 20 dec 2018 09:30 - 11:30
Oase
hofstad.jpg
gedachtenisnis.jpg

Ik wil wat met u praten, Heer, al kan ik U niet zien;
Al antwoord u heel anders dan de mensen bovendien.
Ik wil wat met u praten, Heer en weet u 't is zo fijn
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn.

Er zijn zo van die dingen, Heer, die zeg je niet zo gauw.
Je wilt het wel, maar kunt het niet, ze zijn alleen van jou
en soms heeft iemand ook geen tijd en weet u 't is zo fijn
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn.

Ik wil wat met u praten, Heer, en wat ik zeggen wil
zeg ik soms met veel woorden of ik ben alleen maar stil.
U bent niet ver, u bent dichtbij en weet u 't is zo fijn
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn.