De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 19 mei 2024, Eerste Pinksterdag, om 09.30 uur in De Hofstad.


Voorganger: Ds. Albert Roodenburg
Organist: Marc Woning
Muzikale medewerking: Vocal Power
Lector: Reyn de Niet
Koster: Gert Buitenhuis


Zingen voor de dienst:

Zingen: Lied 672: 1, 2 en 3 “Kom laat ons deze dag” (NLB)
Zingen: Lied 971: 1, 2 en 3 “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB)

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 97: 1 en 6 “Groot koning is de Heer” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 670: 1, 2, 6 en 7 “Kom Schepper God, o heilige Geest” (NLB) - Lied van de maand mei

Vocal Power zingt het lied “You say”

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 970: 1, 3 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Vocal Power zingt het lied “Rise up”

Schriftlezing: Handelingen 2: 14 - 24 (uit de NBV21)

Vocal Power zingt het lied “Hallelujah”

Verkondiging

Zingen: Lied 700: 1, 2 en 3 “Als de wind die waait met vlagen” (NLB)

Vocal Power zingt het lied “You are not alone”

Afkondiging van de collecten

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed

Vocal Power zingt het lied “Onze Vader”

Slotlied (staande): Lied 223: 1 en 4 “Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid” (Hemelhoog) - Melodie van NLB 654

Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid
uw naam zo uit te spreken,
dat alle mensen, wereldwijd,
verstaan uw taal en teken:
de geestdrift die ons door uw Knecht
in vuur en wind was toegezegd
en op ons neergestreken!

Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid
om in uw naam te spreken,
totdat uw stad is toebereid
en alom is gebleken,
dat niets uw geestkracht tegenhoudt,
dat leven zal alwie vertrouwt,
dat uw rijk aan zal breken.

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

We wensen u en jullie hele Geestrijke Pinksterdagen toe!Bloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. A. den Dulk.
-- Mevr. Z. Willis.

Voedselbank.
Voor de maand mei vraagt de voedselbank om potjes jam.
Doet u ook weer mee, zodat de mand in de hal van de kerk weer vol is eind van de maand?
Alvast vriendelijk bedankt namens de cliënten van de voedselbank.

Viering van Pinksteren op zondag 19 mei 2024.
Op zondag 19 mei 2024 mogen we samen het feest van Pinksteren vieren. In deze dienst hoopt ds. Albert Roodenburg voor te gaan en ‘Vocal Power’ werkt mee aan de dienst.
Vocal Power bestaat uit Sandra Deen (dochter van Bram en Elske de Smidt) en Annet Bootsman. Zij zingen en begeleiden prachtige liederen die goed passen bij het Pinksterfeest.
Het belooft een prachtige viering te worden.


Viering op zondag 26 mei 2024.

UP4S 2024Op zondag 26 mei 2024 zal het Oegandese kinderkoor UP4S (UP For Us), met zang én dans meewerken aan de viering. Egbert Fokkema is dan de voorganger.
Het belooft een zingende en swingende dienst te worden. Jong(eren) en oud(eren), gelovig/niet gelovig: iedereen is van harte uitgenodigd.
Het koor neemt ook prachtige spulletjes mee uit Oeganda, die zij na afloop van de viering willen verkopen. We hopen op een volle Hofstadkerk op 26 mei!


Bakken.

Om het feestelijk karakter van beide diensten te onderstrepen, vragen we of er mensen zijn die iets lekkers willen bakken voor 19 en/of 26 mei. Het is misschien handig als u dit dan even aangeeft bij Marri Brouwer of Marjanne Freriks.

Geloven in samen delen! Vakantiegeld Samen Delen 2024
Kort na Pinksteren ontvangen veel mensen een flink bedrag extra: vakantiegeld. Mensen met een laag inkomen, die soms al jaren geen geld hebben voor een vakantie of zelfs een dagje uit, ontvangen dan weinig extra. Daarom organiseren de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn de actie Vakantiegeld Samen Delen.

Het Pinksterfeest vertelt dat Jezus zijn volgelingen de wereld inzendt met een missie om mensen Gods liefde te tonen. In de eerste gemeenten deelden de gelovigen hun bezit en zorgden ervoor dat niemand gebrek leed. Dat Pinksteren ons mag inspireren om te delen. In onze tijd, met een steeds grotere kloof tussen arm en rijk en groeiende polarisatie, is delen een hartverwarmend gebaar.

Het aantal aanvragen is dit jaar flink hoger dan vorig jaar op hetzelfde moment. Een teken dat de nood onder mensen met een laag inkomen hoog is en dat veel mensen vertrouwen hebben in onze actie. Doet u ook weer mee – door te geven of aan te vragen? Alle informatie staat op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Geven en aanvragen kan tot en met 31 mei.

U kunt uw gift overmaken via de QR code, of door een bedrag te storten op rekeningnummer:
NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers.

qr code plaatje vsd versie 2024 jpeg

Jaarrekening 2023
Protestantse Gemeente Apeldoorn en Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn.

Jaarlijks worden de jaarrekeningen gepubliceerd op de website van de PGA.
Wij bieden u de mogelijkheid via de website de jaarrekeningen in te zien.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail stellen voor woensdag 29 mei 2024
Reacties op de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en op de jaarrekening van de Diaconie naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hierbij de link naar de website: inzage jaarrekeningen 2023

Kamer gevraagd.
Ik ben Marijn Bouma (21 jaar), ik studeer nu Psychologie in Leiden, maar ik hoop vanaf 1 september Theologie te gaan studeren aan de TUA. Voor na de zomer ben ik dus op zoek naar een kamer in of in de buurt van Apeldoorn. In eerste instantie zoek ik een kamer met enige zelfstandigheid (zelf koken). Als u mij kunt helpen, hoor ik graag van u via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefoon (06 23335614). Alvast bedankt!