De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de bijzondere dienst met het Oegandese kinder- en tienerkoor ‘UP4S’ op zondag 26 mei 2024 om 9.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: Egbert Fokkema
Organist: Bert Riphagen
Muzikale medewerking: Oegandese kinder- en tienerkoor ‘UP4S’
Lector: Marri Brouwer
Koster: Jan Beeuwkes


Thema: ‘GEESTrijk familieFEEST! ’

Oegandees kinderkoor


Vóór de dienst zingen: ‘Praise to The Lord, The Almighty, The King of Creation’


O my Soul, praise Him, for He is your health and salvation , Come all who hear; now to His temple draw near, join me in glad adoration.

en

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde ons leven; heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

Koor zingt: ‘Arise and shine’

Stilte tijdens orgelspel

Welkom en mededelingen

Voorganger: ‘Wij geven elkaar even een hand en wensen elkaar een heel fijne dienst’!

Intochtslied: 276 vs 1 en 3:
Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat. Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnen gaan om recht voor God te staan.

Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Zingen op melodie Lied 162:
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten, plaats van gebed, van muziek tot zijn eer; smeeklied en lofzang en taal van ontferming, woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

V: de Heer zij met U
G: Ook met U zij de Heer


Bemoediging:

V: in de Naam van God die naar ons omziet, die om ons geeft, die ons liefheeft
G: willen wij hier luisteren en zingen,
V: willen wij bidden en belijden, musiceren, stil zijn en feest vieren,
G: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben.

Groet:

V: Genade en vrede van God de Zoon, onze bondgenoot en Opgestane Heer, in Zijn Geest die ons samenbrengt.

Zingen op melodie Lied 162:
Dit is een schuilhut, hier mag ik vertoeven, voel ik me eenzaam of heb ik verdriet, blakend van geestdrift of stil van ontroering, Hij is de Heer die mij door en door kent.

Kennismaken met Sylvia en met het koor; het koor zingt: ‘Bayeti, bayeti (Salute to The King)’

Kyriëgebed:

Na de gesproken woorden zingen wij op de melodie van Psalm 134:
Wij gaan tezamen, zij aan zij. Blijf Gij ons met uw liefde bij en zegen ons met helder zicht: waar Gij ons voorgaat wordt het licht.


Hartversterker: o.a. filmpje Up4S; Koor zingt: ‘He is Yahwe’

Glorialied: 969:
In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord, één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord.

Tot ieder hart dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan Hem is ’t gouden koord dat allen samenbindt.

Geliefden sluit U dan aaneen, vanwaar en wie ge-ook zijt; als kindren om uw Vader heen en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost. Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.

Gebed om Gods Geest, zingend met de woorden van Lied 687 vs 1 en 2:
Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof, en uitbreekt in een lied en opspringt God ten lof.

Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op allen die geloven. Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

Even praten met de kinderen in de kerk

Bijbellezing OT (Bijbel in Gewone Taal): Jes. 58 vs 6-12 (lector)

Zingen: Lied 973:
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, en op te vangen wie zijn thuis verloor, Halleluja!,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet: wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,
om voor elkaar te zijn uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, brood en wijn, uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja!

Bijbellezing NT (Bijbel in Gewone Taal ): Handelingen 2 vs 42-47 (lector)

Zingen: ELB 401 vs 1 en 3:
Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd. Want delen wordt tot helen wanneer de ander lijdt. De Heer heeft zich gegeven en deelde onze nood. Zo heelde hij ons leven. Hij is het levend brood.

Meer dan wij konden dromen geschiedt in onze tijd. Er is een weg gekomen van wederkerigheid. Nu leren wij ontvangen, zij geven van hun kant. Geen strijd meer om belangen, zo komt Gods Rijk tot stand.

Korte Overdenking

Koor zingt ‘Yehova’

Wij Lied 102 uit ‘Zangen van zoeken en zien’ vers 2 en 3, melodie Gez. 487 (LvK):
Woning waar mensen meer dan welkom zijn, een pleisterplaats om bij elkaar te komen, waar elk van waarde is die hier verschijnt, waar lachen is en tranen mogen stromen, deuren die open staan voor groot en klein, waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, dank voor de adem die de vrijplaats biedt, dank voor de openheid van niet te moeten, dank voor de woorden en het nieuwe lied, dank voor de ogen die elkaar begroeten.

Het koor zingt ‘Shimwa Shimwa’

Afkondigingen van de collecten

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Samen in de Naam van Jezus 218 ELB vs 1 en 2:
Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Feest

Zegen


Zingen: Amen (3 x)

Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd voor koffie/thee/fris en iets lekkers (in de kerkzaal) én bij de prachtige spulletjes uit Oeganda (in de hal van de kerk).Bloemengroet.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. H. Borst.
-- Fam. R. Groen.
-- Dhr. R. Kelderman.

Voedselbank.
Voor de maand mei vraagt de voedselbank om potjes jam.
Doet u ook weer mee, zodat de mand in de hal van de kerk weer vol is eind van de maand?
Alvast vriendelijk bedankt namens de cliënten van de voedselbank.

Viering op zondag 26 mei 2024.
Op zondag 26 mei 2024 zal het Oegandese kinderkoor UP4S (UP For Us), met zang én dans meewerken aan de viering. Egbert Fokkema is dan de voorganger.
Het belooft een zingende en swingende dienst te worden. Jong(eren) en oud(eren), gelovig/niet gelovig: iedereen is van harte uitgenodigd.
Het koor neemt ook prachtige spulletjes mee uit Oeganda, die zij na afloop van de viering willen verkopen. We hopen op een volle Hofstadkerk op 26 mei!

Bakken
Om het feestelijk karakter deze dienst te onderstrepen, vragen we of er mensen zijn die iets lekkers willen bakken. Het is misschien handig als u dit dan even aangeeft bij Marri Brouwer of Marjanne Freriks.

Kom In mijn Tuin 2024.
In de maanden juni, juli en augustus willen we weer de gelegenheid bieden om na de kerkdienst koffie/thee te drinken bij iemand in de tuin.
Anders dan andere jaren drinken we de 1e en 3e zondag van de maand koffie in de tuin van onze kerk.
Nu de vraag wie zijn/haar tuin gastvrij wil open stellen en voor een bakje koffie/thee wil zorgen?
Graag doorgeven aan Inge Wouters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), of noteren op de intekenlijst op het bord in de hal van De Hofstad.


Geloven in samen delen! Vakantiegeld Samen Delen 2024.

Kort na Pinksteren ontvangen veel mensen een flink bedrag extra: vakantiegeld. Mensen met een laag inkomen, die soms al jaren geen geld hebben voor een vakantie of zelfs een dagje uit, ontvangen dan weinig extra. Daarom organiseren de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn de actie Vakantiegeld Samen Delen.

Het Pinksterfeest vertelt dat Jezus zijn volgelingen de wereld inzendt met een missie om mensen Gods liefde te tonen. In de eerste gemeenten deelden de gelovigen hun bezit en zorgden ervoor dat niemand gebrek leed. Dat Pinksteren ons mag inspireren om te delen. In onze tijd, met een steeds grotere kloof tussen arm en rijk en groeiende polarisatie, is delen een hartverwarmend gebaar.

Het aantal aanvragen is dit jaar flink hoger dan vorig jaar op hetzelfde moment. Een teken dat de nood onder mensen met een laag inkomen hoog is en dat veel mensen vertrouwen hebben in onze actie. Doet u ook weer mee – door te geven of aan te vragen? Alle informatie staat op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Geven en aanvragen kan tot en met 31 mei.

U kunt uw gift overmaken via de QR code, of door een bedrag te storten op rekeningnummer:
NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers.