De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 9 juni 2024 om 09.30 uur in De Hofstad.


Voorganger: Ds. Sander Ris
Organist: Bert Riphagen
Lector: Janneke Blaauw
Koster: Ruud Kelderman


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 139: 3 en 4 “Heer, die mij ziet zoals ik ben” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 55: 1, 4, 5 en 6 “Door de wereld gaat een woord” (Hofstadbundel) - lied van de maand juni

Gebed om ontferming

Zingen: Glorialied 975: 1, 2 en 3 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB)

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Jona: 3 en 4 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 834: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” (NLB)

Schriftlezing: Handelingen 1: 4 - 8 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 871: “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Hofstadbundel “Leer mij Uw weg”

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vade

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 289: 1 en 3 “Heer, het licht van uw liefde schittert” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel
Bloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. B. Braad.
-- Fam. A. Klomp.

Voedselbank.
De voedselbank vraagt voor de maand juni thee.
Het is iedere keer weer verrassend hoeveel verschillende soorten producten er in de mand in de hal liggen.
Namens de clienten van de voedselbank, hartelijk dank.

Kom in mijn tuin 2024.
In de maanden juni, juli en augustus willen we weer de gelegenheid bieden om na de kerkdienst koffie/thee te drinken bij iemand in de tuin.

Anders dan andere jaren drinken we de 1e en 3e zondag van de maand koffie in de tuin van onze kerk. De andere locaties zijn inmiddels bekend en staan in de agenda op de website, op de schermen en op het rooster dat in de hal van de kerk hangt.


Voor 25 augustus zoeken we nog iemand die zijn/haar tuin gastvrij wil open stellen en voor een bakje koffie/thee wil zorgen.

Graag doorgeven aan Inge Wouters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), of noteren op de intekenlijst op het bord in de hal van De Hofstad.