De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 23 juni 2024 om 09.30 uur in De Hofstad.


Voorganger: Ds. Albert Roodenburg
Organist: Marc Woning
Lector: Anneke Riphagen
Koster: Hilligje Stegeman


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 145: 1 en 3 “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 55: 1, 4 en 5 en het refrein “Door de wereld gaat een woord” (Hofstadbundel) - Lied van de maand juni

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 906: 1, 2 en 4 “God is tegenwoordig” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 96: 1 - 13 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11 (uit de NBV21)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 754: 1, 2 en 3 “Liefde Gods die elk beminnen” (NLB)

Afkondiging van de collecten

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 489: 1, 2, 4 en 5 “He’s got the whole world” (Evangelische Liedbundel)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelVerdrietig bericht.
Begin deze week ontving ik het verdrietige bericht dat onze pastoraal werker Remko Groen is overleden. Alle behandelingen die hij de afgelopen tijd heeft ondergaan, hebben het ziekteproces helaas niet kunnen keren. Het overlijden van Remko is een grote klap voor zijn vrouw Nienke, voor hun nog jonge kinderen, Tobin en Eva, en de familie, maar ook in onze gemeente wordt het verlies nadrukkelijk gevoeld. Remko was een innemend persoon en hij deed zijn pastorale werk met enthousiasme en overgave. Bij herhaling gaf hij in het Pastoraal Team aan dat hij genoot van zijn “droombaan”. Ook wij zullen Remko gaan missen . . .

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 22 juni om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, Schor 4 te Lelystad, gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats Lelystad, Oostranddreef 1 te Lelystad. Aansluitend is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Ontmoetingskerk. De dienst is te volgen via een livestreamlink: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700-Ontmoetingskerk-Protestantse-Gemeente-Lelystad.

We wensen en bidden Nienke, Tobin en Eva en de familie Gods dragende nabijheid en kracht toe in deze zo intens verdrietige tijd.

ds. Albert Roodenburg.Bloemengroet.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. P. Krikke.
-- Fam. W. de Graaf.

Voedselbank.
De voedselbank vraagt voor de maand juni thee.
Het is iedere keer weer verrassend hoeveel verschillende soorten producten er in de mand in de hal liggen.
Namens de cliënten van de voedselbank, hartelijk dank.

Kom in mijn tuin 2024.
In de maanden juni, juli en augustus willen we weer de gelegenheid bieden om na de kerkdienst koffie/thee te drinken bij iemand in de tuin.

Anders dan andere jaren drinken we de 1e en 3e zondag van de maand koffie in de tuin van onze kerk. De andere locaties zijn inmiddels bekend en staan in de agenda op de website, op de schermen en op het rooster dat in de hal van de kerk hangt.